| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej :

1) Na terenie targowisk położonych w Chorzowie, przez które należy rozumieć takie miejsce, którego administrator posiada pozwolenie na jego użytkowanie, a jego lokalizacja nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości:

a) przy sprzedaży prowadzonej z ręki, ziemi, torby, koszy itp.

- rzeczy nowych oraz używanych - 19,00 zł

- wyłącznie rzeczy używanych - 7,00 zł

b) przy sprzedaży prowadzonej z urządzeń targowych

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 15,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 19,00 zł

c) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności do 1,5 t - 31,00 zł

d) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 1,5 t do 4 t - 36,00 zł

e) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 4 t - 45,00 zł

f) przy sprzedaży zwierząt prowadzonej na wydzielonej części targowiska - 19,00 zł

g) w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego dzienne stawki opłaty targowej wymienione w pkt 1 lit. a-f w wysokości zmniejszonej o 5,00 zł

2) przy działalności targowej poza terenem targowisk opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1, prowadzonej za zgodą właściciela lub zarządcy terenu w wysokości:

a) przy ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich i ul. Hajducką

- przy handlu drobnodetalicznym z wyłączeniem sprzedaży gazet z ręki - 250,00 zł

- w ogródkach gastronomicznych, z wyłączeniem handlu drobnodetalicznego - 15,00 zł

- przy sprzedaży gazet z ręki - 10,00 zł

b) w innych miejscach

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 28,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 32,00 zł

c) przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów w sąsiedztwie cmentarzy w dniach od 25 października do 02 listopada

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 32,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 36,00 zł

d) przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów poza okresem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g w sąsiedztwie cmentarzy

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 18,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 22,00 zł

3) przy sprzedaży na innych zasadach niż wymienione w § 1 ust. 1 i 2 lub przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, naczep i przyczep o dowolnej ładowności poza targowiskami opisanymi w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały pobierać opłatę targową w wysokości 500,00 zł

§ 2.

1. Zwolnić od dziennej opłaty targowej:

1) sprzedaż kwiatów ciętych z własnych ogródków działkowych lub przydomowychprowadzoną bez używania urządzeń targowych, w dowolnych miejscach na terenie Miasta Chorzów,

2) sprzedaż własnych prac plastycznych tworzonych na miejscu,

3) sprzedaż na kiermaszu bożonarodzeniowym przy ul. Jagiellońskiej w Chorzowie,

4) sprzedaż wyrobów własnych (dotyczących wytworów rękodzieła, rzemiosła, a także produktów żywnościowych z listy produktów tradycyjnych województwa śląskiego) na wszystkich imprezach folklorystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Górnośląski Park Etnograficzny prowadzoną na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

§ 3.

Ustala się pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2) uchwała Nr XXVII/534/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3) uchwała Nr XXXVIII/766/05 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2005 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4) uchwała Nr XXIX/521/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2008 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »