| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/240/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172) na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej :

1) Na terenie targowisk położonych w Chorzowie, przez które należy rozumieć takie miejsce, którego administrator posiada pozwolenie na jego użytkowanie, a jego lokalizacja nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w wysokości:

a) przy sprzedaży prowadzonej z ręki, ziemi, torby, koszy itp.

- rzeczy nowych oraz używanych - 19,00 zł

- wyłącznie rzeczy używanych - 7,00 zł

b) przy sprzedaży prowadzonej z urządzeń targowych

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 15,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 19,00 zł

c) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności do 1,5 t - 31,00 zł

d) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 1,5 t do 4 t - 36,00 zł

e) przy sprzedaży z pojazdów samochodowych przyczep i naczep o ładowności powyżej 4 t - 45,00 zł

f) przy sprzedaży zwierząt prowadzonej na wydzielonej części targowiska - 19,00 zł

g) w okresie od dnia 1 grudnia danego roku kalendarzowego do końca lutego roku następnego dzienne stawki opłaty targowej wymienione w pkt 1 lit. a-f w wysokości zmniejszonej o 5,00 zł

2) przy działalności targowej poza terenem targowisk opisanych w § 1 ust. 1 pkt 1, prowadzonej za zgodą właściciela lub zarządcy terenu w wysokości:

a) przy ul. Wolności od skrzyżowania z ul. Pocztową do skrzyżowania z ul. Strzelców Bytomskich i ul. Hajducką

- przy handlu drobnodetalicznym z wyłączeniem sprzedaży gazet z ręki - 250,00 zł

- w ogródkach gastronomicznych, z wyłączeniem handlu drobnodetalicznego - 15,00 zł

- przy sprzedaży gazet z ręki - 10,00 zł

b) w innych miejscach

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 28,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 32,00 zł

c) przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów w sąsiedztwie cmentarzy w dniach od 25 października do 02 listopada

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 32,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 36,00 zł

d) przy sprzedaży kwiatów, zniczy itp. akcesoriów poza okresem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. g w sąsiedztwie cmentarzy

- o powierzchni poniżej 4 m2 - 18,00 zł

- o powierzchni od 4 m2 - 22,00 zł

3) przy sprzedaży na innych zasadach niż wymienione w § 1 ust. 1 i 2 lub przy sprzedaży z pojazdów samochodowych, naczep i przyczep o dowolnej ładowności poza targowiskami opisanymi w § 1 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały pobierać opłatę targową w wysokości 500,00 zł

§ 2.

1. Zwolnić od dziennej opłaty targowej:

1) sprzedaż kwiatów ciętych z własnych ogródków działkowych lub przydomowychprowadzoną bez używania urządzeń targowych, w dowolnych miejscach na terenie Miasta Chorzów,

2) sprzedaż własnych prac plastycznych tworzonych na miejscu,

3) sprzedaż na kiermaszu bożonarodzeniowym przy ul. Jagiellońskiej w Chorzowie,

4) sprzedaż wyrobów własnych (dotyczących wytworów rękodzieła, rzemiosła, a także produktów żywnościowych z listy produktów tradycyjnych województwa śląskiego) na wszystkich imprezach folklorystycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Górnośląski Park Etnograficzny prowadzoną na terenie Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

§ 3.

Ustala się pobór dziennej opłaty targowej w drodze inkasa.

§ 4.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5.

Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2) uchwała Nr XXVII/534/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3) uchwała Nr XXXVIII/766/05 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2005 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4) uchwała Nr XXIX/521/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2008 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Katarzyna Kalata

Ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »