| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/XVIII/2011 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15., art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 17 września 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 162, poz. 1568),

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Określić tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania w odniesieniu do udzielenia dotacji na cele publiczne, związane z realizacją zadań miasta Sosnowca, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2. Traci swoją moc Uchwała Nr 40/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 3. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli prac, określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

Załącznik do Uchwały Nr 293/XVIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik.doc

Załącznik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »