| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/268/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 17 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna

Na podstawie art. 58 ust 1 oraz 59 ust 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach

uchwala:

§ 1.

1. Ustala się miesięczną opłatę (K) za pobyt dziecka u dziennego opiekuna do 5 godzin dziennie, w wysokości 350,- zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).

2. Ustala się miesięczną opłatę (K) za pobyt dziecka u dziennego opiekuna powyżej 5 godzin dziennie, w wysokości 700,- zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

§ 2.

1. Ustala się następujące częściowe zwolnienia dla mieszkańców Gliwic w opłacie określonej w § 1:

a) dla rodzin, których średniomiesięczny dochód netto uprawnia do pobierania zasiłku rodzinnego, zwolnienie z opłaty wynosi:

Z = 0,88 * K

K - wysokość miesięcznej opłaty

Z - wysokość zwolnienia z opłaty; zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych w dół

b) dla rodzin, których średniomiesięczny dochód netto liczony na członka w gospodarstwie domowym (D) znajduje się w przedziale Dmin < D < 4*Dmin, zwolnienie liczone jest wg wzoru:

gdzie:

K - wysokość miesięcznej opłaty

Z - wysokość zwolnienia z opłaty; zaokrągla się do pełnych dziesiątek złotych w dół,

D - średniomiesięczny dochód netto liczony na osobę w gospodarstwie domowym, zaokrąglony zgodnie z zasadą matematyczną do pełnych dziesiątek złotych w dół,

Dmin - dochód uprawniający do zasiłku rodzinnego,

c) dla rodzin, których średniomiesięczny dochód netto liczony na członka w gospodarstwie domowym (D) D ? 4*Dmin, zwolnienie wynosi 0zł

d) zwolnienie w wysokości 50% obliczonej do zapłaty kwoty w przypadku, gdy rodzic/opiekun dziecka jest osobą niepełnosprawną lub osobą samotnie wychowującą dziecko, a także dla 2-giego i kolejnego dziecka z rodziny objętego opieką u dziennego opiekuna,

e) rodzice/ opiekunowie dziecka mają prawo do jednomiesięcznego zwolnienia z opłaty w przypadku urlopowania dziecka w tym okresie.

f) w przypadku przyjęcia dziecka w trakcie miesiąca, opłata za dany miesiąc liczona jest proporcjonalnie w stosunku do dni miesiąca pozostających do końca tego miesiąca.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 następują na wniosek rodzica.

3. Uprawnieni do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a, b są rodzice/opiekunowie dziecka, którzy udokumentują fakt pobierania zasiłku rodzinnego lub przedstawią zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów w ostatnim rozliczonym roku podatkowym. Po rozliczeniu każdego kolejnego roku podatkowego korzystający z ulgi są zobowiązani przedstawić nowe zaświadczenie z urzędu skarbowego do dnia 31 maja każdego roku. Jeżeli nowe zaświadczenie będzie wskazywać na zmianę uzyskiwanych dochodów w stosunku do stanu poprzedniego, nastąpi odpowiednia zmiana wysokości ulgi na przyszłość oraz rozliczenie wstecz za poprzednie miesiące roku kalendarzowego, w którym zostało złożone nowe zaświadczenie.

§ 3.

1. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie u dziennego opiekuna w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100) dziennie.

2. W przypadku nieobecności dziecka opłata określona w pkt 1 nie będzie naliczana.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gliwicach


Zbigniew Wygoda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kucharska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »