| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 193/XVII/11 Rady Miasta Żory

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 12 ust. 3 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 570/LII/10 Rady Miasta z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. 1. Ustalić wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku pełnioną w wymiarze do 10 godzin dziennie na kwotę 900,00 zł miesięcznie.

2. Ustalić wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku w czasie wydłużonym ponad 10 godzin dziennie na kwotę 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. Ustalić, iż rodzice i opiekunowie dzieci korzystających ze żłobka mają prawo do częściowego zwolnienia z opłaty wskazanej w § 1. W przypadku, gdy dochód brutto w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na osobę w rodzinie rodzica lub opiekuna jest niższy niż 2 500,00 zł miesięcznie (przez rodzinę rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym), kwota opłaty ulega obniżeniu odpowiednio do stosunku procentowego w jakim pozostaje kwota faktycznie osiąganego dochodu na członka rodziny do stawki bazowej tego dochodu wynoszącej 2 500,00 zł. Zwolnienie ustalone w powyższy sposób nie może być wyższe niż 80%.

§ 3. Ustalić maksymalną opłatę za wyżywienie na kwotę 5,00 zł dziennie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »