| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 193/XVII/11 Rady Miasta Żory

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku założonym przez Miasto Żory oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Na podstawie art. 58 ust. 1, art. 12 ust. 3 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 570/LII/10 Rady Miasta z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. 1. Ustalić wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku pełnioną w wymiarze do 10 godzin dziennie na kwotę 900,00 zł miesięcznie.

2. Ustalić wysokość opłaty za opiekę nad dzieckiem w żłobku w czasie wydłużonym ponad 10 godzin dziennie na kwotę 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. Ustalić, iż rodzice i opiekunowie dzieci korzystających ze żłobka mają prawo do częściowego zwolnienia z opłaty wskazanej w § 1. W przypadku, gdy dochód brutto w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na osobę w rodzinie rodzica lub opiekuna jest niższy niż 2 500,00 zł miesięcznie (przez rodzinę rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym), kwota opłaty ulega obniżeniu odpowiednio do stosunku procentowego w jakim pozostaje kwota faktycznie osiąganego dochodu na członka rodziny do stawki bazowej tego dochodu wynoszącej 2 500,00 zł. Zwolnienie ustalone w powyższy sposób nie może być wyższe niż 80%.

§ 3. Ustalić maksymalną opłatę za wyżywienie na kwotę 5,00 zł dziennie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »