| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Starosty Cieszyńskiego

z dnia 31 stycznia 2012r.

Sprawozdanie Starosty Cieszyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2011

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku kadencji 2009 - 2012 r. została powołana na podstawie artykułu 38a., 38b., 38c. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. nr 142, poz.1592) Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr 35/09 z dnia 23 października 2009 roku, zmienionym Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego nr WO.120.6.2011 z dnia 24 lutego 2011 r. oraz Zarządzeniem nr WO.120.32.2011 z dnia 5 grudnia 2011 r. Zarządzenia te wprowadziły zmiany w składzie osobowym Komisji spowodowane wyborami do Rady Powiatu oraz zmianą na stanowisku Starosty Cieszyńskiego.

Działająca przy Staroście Cieszyńskim „Komisja Bezpieczeństwa i Porządku” jest płaszczyzną, na której, od 2002 roku, przy udziale zaproszonych gości omawiane są zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku.

W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku spotkała się w czerwcu i grudniu. Na spotkaniu czerwcowym zajęto się problemem demoralizacji występującym u dzieci poniżej 13 roku życia oraz zjawiskiem przestępczości występującym wśród młodzieży. Podstawą do dyskusji było wystąpienie Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Cieszynie, który omówił problemy związane z przestępczością wśród młodzieży i dokonał porównania danych za lata 2009, 2010 oraz od stycznia do maja w roku 2010 i 2011. Ze względu na zmiany organizacyjne przeprowadzone od 1 maja 2010 roku w Wydziale Prewencji utworzono etatowy Zespół ds. nieletnich i patologii. Jego powstanie wpłynęło na szerszy zakres działań profilaktycznych prowadzonych z nieletnimi oraz większą wykrywalność przestępstw. Następnie style wychowania stosowane przez rodziców scharakteryzowała Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Omówiła zasady współpracy ze szkołami zajmując się zaburzeniami zachowania wychowanków i z rodzicami w ramach „Terapii Rodzin”. Zwróciła uwagę na fakt, że nauczyciele i dyrektorzy szkół świadomi odpowiedzialności za powierzone im dzieci reagują na występujące coraz częściej przypadki agresji, zgłaszając Policji popełniane przez młodzież przestępstwa.

Komisja zajęła się również sprawą organizacji bezpiecznego wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Przedstawiciele Policji, PSP, PINB i PPIS omówili działania podejmowane przez służby, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego pod każdym względem wypoczynku.

Grudniowe spotkanie Komisji poświęcone było tematowi „Bezpieczeństwo w działalności gospodarczej, ochrona małej i średniej przedsiębiorczości, skala zagrożeń w powiecie cieszyńskim”. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji omówił między innymi zasady ochrony przedsiębiorców, ilość i rodzaj popełnianych przestępstw w 2010 roku oraz w 11 miesiącach 2011 roku. Zebrani zaakceptowali wniosek złożony przez Prokuratora Rejonowego w Cieszynie, który dotyczył ścisłej współpracy wszystkich służb w związku z organizacją w Polsce „EURO 2012”. Podkreślono konieczność wspólnych spotkań oraz bieżącej wymiany informacji o zadaniach stawianych przed poszczególnymi służbami. Kolejną sprawą, która zajęła się Komisja była sprawa utrudnień w ruchu drogowym związanych z planowanym remontem drogi DK 81. Podkreślono konieczność współdziałania służb odpowiedzialnych za remont ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.

Starosta Cieszyński posiada pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku w powiecie. Co miesiąc odbywają się spotkania ze służbami, w których biorą udział przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Komendy Powiatowej PSP, Placówki Kontrolnej Straży Granicznej w Cieszynie, Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, PPIS oraz inni zaproszeni przedstawiciele służb w zależności od potrzeb. W trakcie spotkań składane są sprawozdania z działalności służb za ostatni miesiąc oraz podejmowane tematy dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa w powiecie. Tematy omawiane cyklicznie to: „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie”. W celu koordynacji działań i współpracy służb zawierane jest czterostronne porozumienie, pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Powiatowym PSP, Komendantem Placówki Straży Granicznej w Cieszynie oraz Naczelnikiem Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

W 2011 roku sprawom bezpieczeństwa poświęcona była również marcowa sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego, na której Komendant Powiatowej Policji w Cieszynie przedstawił roczne sprawozdanie z działalności oraz informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Natomiast Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie zaprezentował „Program działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla powiatu cieszyńskiego na 2011 rok”.

Na listopadowej sesji przedstawiono radnym informację o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu cieszyńskiego przygotowaną przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego. Informacja zawierała opis organizacji gospodarki wodnej w Polsce, charakterystykę klimatyczną i hydrologiczną powiatu, opis zagrożeń powodzią, stan techniczny urządzeń hydrotechnicznych oraz wyposażenie magazynów przeciwpowodziowych w powiecie cieszyńskim.

Sprawy bezpieczeństwa są również omawiane na posiedzeniach Komisji Dróg i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Ponadto Starosta Cieszyński otrzymuje wszystkie komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, dzięki temu posiada pełną informację na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie.

Starosta Cieszyński


Jerzy Nogowczyk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Goska

Radca prawny, prawnik zarządzający Kancelarii Radców Prawnych Goska&Gortat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »