| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 03/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz; Burmistrza Miasta Poręba; Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 13 lutego 2012r.

do Porozumienia Komunalnego Nr 01/2010 z dnia 22 września 2010 roku

zawarty pomiędzy:

Gminą Zawiercie reprezentowaną przez: Prezydenta Miasta - Ryszarda Macha

a

Gminą Siewierz reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz – Zdzisława Banasia, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Siewierz - Pani Agnieszki Zarychta.

a

Gminą Poręba przez: Burmistrza Miasta Poręby – Marka Śliwę, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Poręba - Pani Katarzyny Fabjańskiej.

o następującej treści:

§ 1. 1. 1. Paragraf 5 ust.1,2,3, 4 i 5 porozumienia otrzymuje brzmienie: „1. Dotacja o której mowa w § 3 wynosi 2,64 zł w 2012 roku.

2. W roku 2012 ustala się plan wozokilometrów na okres 9 miesięcy dla Gminy Poręba, który wynosi 174 761 wzkm.

3. Wysokość dotacji Gminy Poręba przekazanej Gminie Zawiercie za okres od 01 stycznia do 30 wrzesnia 2012 r. wynosi 461 369,04 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 04/100).

4. W roku 2012 ustala się plan wozokilometrów na okres 9 miesięcy dla Gminy Siewierz, który wynosi 37,605 wzkm.

5. Wysokość dotacji Gminy Siewierz przekazanej Gminie Zawiercie za okres od 01 stycznia do 30 września 2012 r. wynosi 99 277,20 zł. (słownie: diewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych 20/100 ) na rachunek bankowy 62124029751111001043126342."

§ 2. Pozostałe zapisy porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2012 r. z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 4. Aneks niniejszy sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz


Zdzisław Banaś


Burmistrz Miasta Poręby


Marek Śliwa

Prezydent Miasta Zawiercie


Ryszard Mach


Skarbnik Gminy Siewierz


Agnieszka Zarychta


Skarbnik Gminy Poręba


Katarzyna Fabjańka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »