| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/90/2011 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr X/81/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 31 października 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2012 roku

Na podstawie art. 5   ust. 1, art. 6   ust. 12, art.7 ust. 3   i art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. (M.P. z   dnia 25 października 2011 r. Nr 95 poz.961) oraz art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z   2010 r. Nr 17, poz. 95 z   późn.zm.)   Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmienia się uchwałę nr X/81/2011 r. Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 31 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgiersku Górka - budynków, budowli i   gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w   2012 roku w   ten sposób, że uchyla się   § 1   ust. 1   pkt 3   Uchwały.  

§   2.   Pozostała treść uchwały nr X/81/2011 r. Rady Gminy Węgierska Górka z   dnia 31 października 2011 r. pozostaje bez zmian .  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   1.   Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w   skład Gminy Węgierska Górka.  

2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obejmuje zobowiązania podatkowe powstałe i   należne począwszy od dnia 1   stycznia 2011 r.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  


Janusz   Kanik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »