| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591z   późn.zm.) oraz art. 81 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.).  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

W uchwale nr VIII/65/2007 Rady Miasta Ustroń z   dnia 29 marca 2007 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji z   budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta wprowadza się następujące zmiany:§   2.ust.  

2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Dotacja na prace przy zabytku może być przeznaczana na sfinansowanie nakładów koniecznych na:  

1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i   konserwatorskich;  

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;  

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;  

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i   restauratorskich;  

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z   przepisami Prawa budowlanego;  

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;  

7)   zabezpieczenie, zachowanie i   utrwalenie substancji zabytku;  

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w   zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;  

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i   okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z   uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;  

10)   odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;  

11)   odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w   tym ościeżnic i   okiennic, zewnętrznych odrzwi i   drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i   rur spustowych;  

12)   modernizację instalacji elektrycznej w   zabytkach drewnianych lub w   zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z   drewna części składowe i   przynależności;  

13)   wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  

14)   uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o   własnych formach krajobrazowych;  

15)   działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;  

16)   zakup materiałów konserwatorskich i   budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i   robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o   których mowa w   pkt 7-15;  

17)   zakup i   montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i   odgromowej. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »