| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/178/2012 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 lutego 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz.1591z   późn.zm.) oraz art. 81 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami( Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.).  

Rada Miasta Ustroń   uchwala:  

§   1.  

W uchwale nr VIII/65/2007 Rady Miasta Ustroń z   dnia 29 marca 2007 r. w   sprawie zasad udzielania dotacji z   budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności miasta wprowadza się następujące zmiany:§   2.ust.  

2   otrzymuje brzmienie:  

2.   Dotacja na prace przy zabytku może być przeznaczana na sfinansowanie nakładów koniecznych na:  

1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i   konserwatorskich;  

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;  

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;  

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i   restauratorskich;  

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z   przepisami Prawa budowlanego;  

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;  

7)   zabezpieczenie, zachowanie i   utrwalenie substancji zabytku;  

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w   zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;  

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i   okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z   uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;  

10)   odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;  

11)   odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w   tym ościeżnic i   okiennic, zewnętrznych odrzwi i   drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i   rur spustowych;  

12)   modernizację instalacji elektrycznej w   zabytkach drewnianych lub w   zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z   drewna części składowe i   przynależności;  

13)   wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  

14)   uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o   własnych formach krajobrazowych;  

15)   działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;  

16)   zakup materiałów konserwatorskich i   budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i   robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o   których mowa w   pkt 7-15;  

17)   zakup i   montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i   odgromowej. .

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi Miasta Ustroń.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Stanisław   Malina

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Arkadiusz Dudkiewicz

Doradca podatkowy, agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »