| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/122/2012 Rady Gminy Porąbka

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Porąbka na lata 2011-2014

Na podstawie art.7, ust. 1   pkt 1   oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 17 ust.1, art. 18 ust. 1   i art.84 ust.1 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111 ze zm.), art. 46 pkt 2   ustawy z   dnia 3   październik 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz o   ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w   związku z   art.14 ust. 1   i ust. 6   ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 r. o   odpadach (t.j. - Dz.U. z   2010 r. Nr 185, poz. 1243, Nr 203, poz. 1351) oraz „Programem Oczyszczania Kraju z   Azbestu na lata 2009 – 2032” (przyjętego uchwałą Rady Ministrów z   dnia 14 lipca 2009 r.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w   Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w   Katowicach  

Rada Gminy Porąbka  
u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.  

Uchwala się Gminny Program Usuwania Azbestu z   terenu Gminy Porąbka na lata 2011–2014 (z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032), w   brzmieniu określonym w   załączniku   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Grzegorz   Zontek

 


Załącznik do Uchwały Nr XIII/122/2012
Rady Gminy Porąbka
z dnia 21 lutego 2012 r.
Zalacznik.pdf

Gminny Program Usuwania Azbestu z   terenu Gminy Porąbka  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ŻAKIEWICZ ADWOKACI Kancelaria Prawa Karnego i Gospodarczego Sp. k.

Ekspert prawa karnego, karno-skarbowego oraz procedury karnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »