| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/332/12 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie likwidacji Technikum nr 3 z siedzibą w Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1

Na podstawie art. 12 pkt 8   lit. i, art. 92 ust. 1, pkt 1   i ust. 2   i 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.) oraz art.   5 ust.   5a i   art. 5c pkt 1   w związku z   art. 59 ust. 1   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z   2004 r. nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1, art. 8   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.), po przedłożeniu do zaopiniowania związkom zawodowym, zgodnie z   art. 19 ust. 1   i 2   ustawy z   dnia 23 maja 1991 r. o   związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z   2001 r. nr 79, poz. 854 z   późn zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Technikum nr 3   z   siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego 1.  

§   2.   Uczniowie zlikwidowanego technikum, o   którym mowa w   § 1   z dniem 1   września 2012 r. stają się uczniami Technikum nr 4   im.   Marii Skłodowskiej-Curie z   siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego   1.  

§   3.   Dokumentację zlikwidowanego technikum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Technikum   nr   4 im.   Marii Skłodowskiej-Curie z   siedzibą w   Bytomiu przy pl. Sobieskiego 1.  

§   4.   Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego technikum, o   którym mowa w   §   1 przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej  


Grzegorz   Nowak


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/332/12
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 22 lutego 2012 r.

Śląski Kurator Oświaty, pismem z   dnia 19 stycznia 2012 r. znak DK - BY.545.1.2012.JM, wydał pozytywną opinię w   sprawie zamiaru likwidacji Technikum nr 3   z siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego   1, wyrażonego uchwałą nr XXII/309/12 Rady Miejskiej w   Bytomiu z   dnia 4   stycznia 2012 r.  

Technikum nr 3   kształci na podbudowie programowej szkoły gimnazjalnej w   zawodach: technik mechanik i   technik pojazdów samochodowych. W   ofercie edukacyjnej posiada także kształcenie w   zawodzie technik mechanik lotniczy. W   roku szkolnym 2011/2012 szkoła prowadzi kształcenie w   zawodach:  

1)   technik mechanik na poziomie klasy I, III i   IV dla   49 uczniów w   2 oddziałach – 23 uczniów klasy maturalnej powinno zakończyć naukę w   br. szkolnym;  

2)   technik pojazdów samochodowych na poziomie klasy I, II, III i   IV dla 189 uczniów w   7 oddziałach –   zgodnie z   cyklem kształcenia w   bieżącym roku szkolnym naukę ukończy 50 uczniów.  

Przeniesienie kierunków kształcenia i   uczniów do Technikum nr 4   im. Marii Skłodowskiej-Curie, pozwoli na skupienie kształcenia zawodowego w   pokrewnych zawodach oraz umożliwi tworzenie nowoczesnej bazy dydaktycznej, która zapewni prawidłową realizację kształcenia zawodowego i   ogólnego. Uczniowie Technikum nr 3   mają zapewnione miejsca nauki w   Technikum nr   4, które zostanie włączone w   struktury organizacyjne nowego zespołu szkół z   siedzibą w   Bytomiu przy pl.   Sobieskiego 1. Likwidacja Technikum nr 3   nie spowoduje likwidacji kierunków kształcenia w   dotychczasowych zawodach.  

Pracownikom Technikum nr 3, w   miarę możliwości organizacyjnych, zostanie zaproponowane zatrudnienie w   Zespole Szkół Mechaniczno-Elektronicznych lub w   innych placówkach oświatowych na terenie miasta.  

Projekt uchwały przedłożono nauczycielskim organizacjom związkowym celem zaopiniowania oraz organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Sokołowska – Strug

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »