| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV.106.2012 Rady Gminy Przystajń

z dnia 26 marca 2012r.

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej

Na podstawie  art. 18 ust. 2   pkt 8   i art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 15 i   art. 19 pkt 1   lit. ai pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z   2010 r.Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w   następującej wysokości:  

1)   od sprzedaży, za zajęcie placu do 12 m² zajmowanej powierzchni                    5,00 zł  

2)   od sprzedaży, za każdy następny rozpoczęty m² powierzchni                            1,00 zł  

§   2.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

§   3.   Powierza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa Pani Bożenie Maźniak.  

§   4.   Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej w   wysokości 20 % zainkasowanych kwot.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   6.   Traci moc uchwała Nr XXXIV/47/2001 Rady Gminy Przystajń z   dnia 21 listopada 2001 r. w   sprawie ustalenia opłaty targowej.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


mgr   Henryka   Kapuścik

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »