| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 20 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 ro o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U   Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 9   ust. 1i art. 13 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm oraz art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje;  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w   Istebnej z   dnia 30 sierpnia 2000 r. w   sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w   Istebnej z   Gminnym Ośrodkiem Kultury w   Istebnej po §   10 dodaje   się   §   10a o   brzmieniu  
  10a.   1.W Ośrodku działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej, zwana dalej Radą.  

2.                 Rada jest organem doradczym Ośrodka.  

3.                 Rada składa się z   5 członków, powoływanych przez Radę Gminy na 5   letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w   zakresie działalności Ośrodka, w   szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i   prowadzeniem działalności kulturalnej.  

4.                 Członkowie Rady powołują i   odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

5.                 Rada opiniuje roczne programy działalności Ośrodka i   plany działalności Ośrodka oraz wyraża opinię o   ważniejszych zamierzeniach Ośrodka.  

6.                 Rada może z   własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i   opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w   zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i   prowadzenia działalności kulturalnej.  

7.                 Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o   których mowa w   § 7   oraz projekt regulaminu organizacyjnego i   jego zmian.  

8.                 Za udział w   pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.   ".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   maja 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »