| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DCZ.88 - 1/2012 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 4 maja 2012r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Rady Gminy i Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25 i   art. 27 ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z   późn. zm. 1)   ) oraz art. 40a   § 3   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 212 z   późn. zm. 2)   ) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym, po rozpoznaniu wniosku mieszkańców gminy i   miasta Koziegłowy z   dnia 12 kwietnia 2012 r. o   przeprowadzenie referendum gminnego w   sprawie odwołania Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy oraz   Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji,  

postanawiam, co następuje:  

§   1.   Przeprowadza się referendum gminne w   sprawie odwołania Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy oraz   Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji.  

§   2.   Datę referendum wyznacza się   na niedzielę 24 czerwca 2012 r.  

§   3.   Dni, w   których upływają terminy wykonania czynności związanych z   przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 1   do postanowienia.  

§   4.   1.   Karta do głosowania w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji:  

1)   drukowana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 80 g/m 2 , koloru różowego;  

2)   jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A5;  

3)   posiada ścięty pod kątem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 2   do postanowienia.  

§   5.   Nakładka   na kartę do głosowania sporządzana w   alfabecie Braille'a w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji:  

1)   wykonywana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 250 g/m 2 , koloru białego;  

2)   sporządzana jest w   formacie A5, ponadto u   góry oraz z   prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o   szerokości 40 mm;  

3)   posiada ścięty pod   kątem 45 o prawy górny róg;  

4)   w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a   po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i   "NIE", a   z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille'a, określa załącznik nr 3   do postanowienia.  

§   6.   1.   Karta do głosowania w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji:  

1)   drukowana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 80 g/m 2 , koloru białego;  

2)   jest jedną kartą, zadrukowaną jednostronnie, formatu A4;  

3)   posiada ścięty pod kątem 45 o prawy górny róg.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne karty do głosowania, określa załącznik nr 4   do postanowienia.  

§   7.   1.   Nakładka na kartę do głosowania w   referendum gminnym w   sprawie odwołania Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji;  

1)   wykonywana jest na papierze offsetowym o   gramaturze 250 g/m 2 , koloru białego;  

2)   sporządzana jest w   formacie A4, ponadto u   góry oraz z   prawej strony znajdują się zakładki podtrzymujące kartę do głosowania o   szerokości 40 mm;  

3)   posiada ścięty pod   kątem 45 o prawy górny róg;  

4)   w miejscach odpowiadających umieszczonym na karcie do głosowania kratkom przeznaczonym na zaznaczenie odpowiedzi na pytanie referendalne, umieszczone są wycięte kratki, a   po ich prawej stronie odpowiednio wyrazy "TAK" i   "NIE", a   z lewej strony kratek te same wyrazy zapisane alfabetem Braille'a.  

2.   Wzór, treść oraz szczegółowe warunki techniczne nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille'a, określa załącznik nr 5   do postanowienia.    

§   8.   Postanowienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy i   Miasta Koziegłowy.  

 

 

 

Komisarz Wyborczy w   Częstochowie  


Tomasz   Pidzik

 

 

 

1)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w   Dz. U. z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, z   2005 r. Nr 175, poz. 1457, z   2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z   2011 r. Nr 21, poz. 113 i   Nr 134, poz. 777.  

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ołoszone w   Dz. U. z   2011 r. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i   Nr 217, poz. 1281.  

 


Załącznik Nr 1   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 1/2012    
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   maja 2012 r.  
 

KALENDARZ CZYNNOŚCI  

związanych z   przeprowadzeniem referendum gminnego w   sprawie odwołania  

Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy oraz   Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy  

 

Termin wykonania czynności   referendalnej   *)  

Treść czynności referendalnej  

do 11 maja 2012 r.  

- ogłoszenie w   dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do publicznej wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, na terenie gminy i   miasta Koziegłowy postanowienia Komisarza Wyborczego w   Częstochowie o   przeprowadzeniu referendum gminnego w   sprawie odwołania Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy oraz Rady Gminy i   Miasta Koziegłowy przed upływem kadencji,  

do 25 maja 2012 r.  

- podanie do wiadomości mieszkańców, poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy o   numerach i   granicach obwodów głosowania oraz o   siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w   tym o   siedzibie komisji właściwej do głosowania korespondencyjnego i   o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie kandydatów na członków komisji do spraw referendum,  

do 30 maja 2012 r.  

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w   Koziegłowach,  
 

do 3   czerwca 2012 r.  

- sporządzenie w   Urzędzie Gminy i   Miasta Koziegłowy spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w   Częstochowie obwodowych komisji do spraw referendum,  
- zgłaszanie Burmistrzowi Gminy i   Miasta Koziegłowy przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w   tym ewentualnie zamiaru głosowania przy pomocy nakładki na kartę do głosowania  
sporządzonej  w   alfabecie Braille’a,  
 

do 10 czerwca 2012 r.  

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum o   dopisanie ich do spisu w   wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,  
- zgłaszanie Burmistrzowi Gminy i   Miasta Koziegłowy przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w   referendum zamiaru głosowania w   lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w   alfabecie Braille’a,  
 

do 14 czerwca 2012 r.  

- składanie wniosków do Burmistrza Gminy i   Miasta Koziegłowy o   sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,  
 

22 czerwca 2012 r. o   godz   .   24   00  
 

- zakończenie kampanii referendalnej,  

23 czerwca 2012 r.  

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w   referendum,  
 

24 czerwca 2012 r.  
godz. od 7   00   do 21   00  

- głosowanie  

 

* ) Zgodnie z   art. 9   § 2   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z   późn. zm.) w   związku z   art. 1   ust. 2   ustawy z   dnia 15 września 2000 r. o   referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z   późn. zm.) – jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w   ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu.  


Załącznik Nr 2   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 1/2012    
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 1/2012    
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 1/2012    
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 5   do Postanowienia Nr DCZ.88 - 1/2012  
Komisarza Wyborczego w   Częstochowie    
z dnia 4   maja 2012 r.  
 

infoRgrafika

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »