| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/156/12 Rady Gminy Herby

z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 68 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997r. o   gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z   2010r. Nr 102, poz. 651) w   związku z   art. 4   ust. 7   pkt 2   ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z   2012r., poz. 83), Rada Gminy Herby uchwala, co następuje:  

§   1.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w   wysokości 80% od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Herby zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.  

§   2.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w   wysokości 60% od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Herby, zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.  

§   3.   Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w   wysokości 50% od opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w   prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Herby, zabudowanych na cele przemysłowe bądź usługowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.  

§   4.   1.   W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, bonifikaty określone w   §1, 2   i 3   stosuje się proporcjonalnie do części nieruchomości wykorzystywanej na dany cel.  

2.   Bonifikatę określoną w   § 1, 2   i 3   stosuje się wyłącznie w   przypadku, kiedy użytkownik wieczysty zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej opłaty z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości.  

§   5.   Traci moc uchwała Nr XXXVI/669/10 Rady Gminy Herby z   dnia 30 czerwca 2010r. w   sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz wysokości stawki procentowej.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Józef   Kozielski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »