| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/192/2012 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej 28

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001r., Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 5   c pkt 1   oraz art. 59 ust. 1, 2   i   ust. 3   ustawy z   dnia 7   września 1991 o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.   U. z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, pkt. 2, ust. 3   i ust 4. ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z   2009 r. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych zrzeszających nauczycieli i   przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami społecznymi i   pozarządowymi  

Rada Miejska w   Kuźni Raciborskiej  

uchwala:  

§   1.   Z dniem 31 sierpnia 2012 r. likwiduje się Liceum Profilowane w   Kuźni Raciborskiej przy ul.   Piaskowej   28.  

§   2.   Stosownie do art. 59 ust. 3   ustawy z   dnia 7   września 1991 o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.   U.   z   2004r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.) dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Gmina Kuźnia Raciborska, z   wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Kuratorowi Oświaty w   Katowicach, w   terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.  

§   3.   Pracownicy zlikwidowanej szkoły stają się pracownikami Gimnazjum w   Kuźni Raciborskiej przy ul.   Piaskowej 28.  

§   4.   Traci moc Uchwała Nr XIV/162/2012 Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej z   dnia 26 stycznia 2012 r. w   sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w   Kuźni Raciborskiej przy ul.   Piaskowej 28.  

§   5.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kuźni Raciborskiej  


mgr inż.   Manfred   Wrona

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »