| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 143/XVI/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Poczesna

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminny (DZ. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) oraz art. 40 § 2   ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (DZ. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm. )  

Rada Gminy uchwala:  

§   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym;  

2)   umieszczenia w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3)   umieszczenia w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1   m 2   elementów pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 1   i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   jezdni do 20% szerokości -   3,50 zł   ;  

2)   jezdni od 20% do 50% szerokości oraz zatoki -   5,00 zł   ;  

3)   powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni -   10,00 zł   ;  

4)   chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok -   2,00 zł   ;  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w   pkt 1-4 -   2,00 zł   .  

2.   Opłaty te pobiera się również za niewymagające zezwolenia zajęcia pasa drogowego w   razie awarii urządzeń niezwiązanych z   obsługą ruchu drogowego.  

§   3.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1   m 2   powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   na drogowym obiekcie inżynierskim -   200,00 zł   .  

2)   w   jezdni, chodniku, pozostałych elementach pasa drogowego -   25,00 zł   ;  

§   4.   1.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 3, ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1   m 2   powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy :  

1)   obiektu handlowego lub usługowego –   1,00 zł   .  

2)   tymczasowego obiektu handlowego –   3,00 zł   .  

3)   innych obiektów -   1,00 zł   ;  

2.   Za każdy dzień umieszczenia w   pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1   m 2   powierzchni reklamy w   wysokości -   3,00 zł   .  

3.   Dla reklam świetlnych i   podświetlanych stawki podwyższa się o   300 %  

4.   Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w   pasie drogowym tablicy informacyjnej zawierającej informacje o   gminie, powiecie lub województwie w   postaci planów, tablic, plansz, itp.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr 109/XVI/04 Rady Gminy Poczesnej z   dnia 29 czerwca 2004r.  
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2004r. Nr 74 poz. 2194 )  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »