| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 143/XVI/12 Rady Gminy Poczesna

z dnia 29 marca 2012r.

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Poczesna

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.15 oraz art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminny (DZ. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ) oraz art. 40 § 2   ust. 8   i 9   ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych (DZ. U. z   2007r. Nr 19, poz. 115 z   późn. zm. )  

Rada Gminy uchwala:  

§   1.   Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg, dotyczące:  

1)   prowadzenia robót w   pasie drogowym;  

2)   umieszczenia w   pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;  

3)   umieszczenia w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;  

4)   zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-3.  

§   2.   1.   Za zajęcie 1   m 2   elementów pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 1   i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:  

1)   jezdni do 20% szerokości -   3,50 zł   ;  

2)   jezdni od 20% do 50% szerokości oraz zatoki -   5,00 zł   ;  

3)   powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni -   10,00 zł   ;  

4)   chodników, poboczy, placów, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, zatok -   2,00 zł   ;  

5)   pozostałych elementów pasa drogowego niewymienionych w   pkt 1-4 -   2,00 zł   .  

2.   Opłaty te pobiera się również za niewymagające zezwolenia zajęcia pasa drogowego w   razie awarii urządzeń niezwiązanych z   obsługą ruchu drogowego.  

§   3.   Za zajęcie pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1   m 2   powierzchni zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:  

1)   na drogowym obiekcie inżynierskim -   200,00 zł   .  

2)   w   jezdni, chodniku, pozostałych elementach pasa drogowego -   25,00 zł   ;  

§   4.   1.   Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o   którym mowa w   § 1   pkt 3, ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1   m 2   powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy :  

1)   obiektu handlowego lub usługowego –   1,00 zł   .  

2)   tymczasowego obiektu handlowego –   3,00 zł   .  

3)   innych obiektów -   1,00 zł   ;  

2.   Za każdy dzień umieszczenia w   pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty za 1   m 2   powierzchni reklamy w   wysokości -   3,00 zł   .  

3.   Dla reklam świetlnych i   podświetlanych stawki podwyższa się o   300 %  

4.   Ustala się zerową stawkę opłaty za umieszczenie w   pasie drogowym tablicy informacyjnej zawierającej informacje o   gminie, powiecie lub województwie w   postaci planów, tablic, plansz, itp.  

§   5.   Traci moc Uchwała Nr 109/XVI/04 Rady Gminy Poczesnej z   dnia 29 czerwca 2004r.  
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   2004r. Nr 74 poz. 2194 )  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady  


mgr inż.   Lidia   Kaźmierczak

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »