| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/213/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/38/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   oraz art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.),  

-   art. 34 ust. 1   pkt 3, art. 68 ust. 1   pkt 7, art. 70 ust. 2   i 4   oraz art. 218 w   związku z   art. 67 ust. 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, z   późn. zm.),  

-   art. 2-3a ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali ( Dz. U. z   2000 r., Nr 80, poz. 903, z   poźn. zm.)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§ 1.  

W uchwale Rady Miejskiej w   Świętochłowicach Nr V/38/11 z   dnia 16 lutego 2011 r. w   sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w   § 5   wprowadza się następujące zmiany :  
 

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie :  

W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, za jednorazową zapłatą, od ceny ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dopuszcza się możliwość udzielenia bonifikaty w   następujący sposób:  

1)   do 60% ceny lokalu mieszkalnego – w   razie jednoczesnego nabycia co najmniej 50% lokali mieszkalnych, gdzie nie były dotąd sprzedawane lokale,  

2)   do 55% ceny lokalu mieszkalnego, przy sprzedaży pojedynczego lokalu w   nieruchomości ;

2)   skreśla się ust.3,  

3)   ust. 4   otrzymuje brzmienie :  

W przypadku sprzedaży, za jednorazową zapłatą, lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu przez okres krótszy niż pięć lat dopuszcza się możliwość udzielenia bonifikaty do 40% ceny tego lokalu ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ;

4)   po ust.4 dodaje się ust. 5   w brzmieniu :  

W razie jednoczesnego nabycia lokali mieszkalnych w   budynkach wielomieszkaniowych, za jednorazową zapłatą, dopuszcza sie bonifikatę od ceny lokalu w   wysokosci do 90 %, pod warunkiem,że :  

a)   w budynku, w   którym znajduje się do 5   lokali, do zbycia pozostaje nie więcej niż 1   lokal mieszkalny,  

b)   w budynku,w którym znajduje się do 15 lokali, do zbycia pozostają nie więcej niż 3   lokale mieszkalne,  

c)   w budynku, w   którym znajduje się do 25 lokali, do zbycia pozostaje nie więcej niż 7   lokali mieszkalnych,  

d)   w budynku, w   którym znajduje się powyżej 25 lokali, do zbycia pozostaje nie więcej niż 11 lokali mieszkalnych. .

§ 2.  

Do spraw wszczętych i   niezakończonych na podstawie wniosków w   sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, złożonych do dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały, stosuje się zasady udzielania bonifikaty określone w   uchwale Nr V/38/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 16 lutego 2011 r. w   sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.  

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   października 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »