| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/213/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 18 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach Nr V/38/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. a   oraz art. 40 ust. 2   pkt 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.),  

-   art. 34 ust. 1   pkt 3, art. 68 ust. 1   pkt 7, art. 70 ust. 2   i 4   oraz art. 218 w   związku z   art. 67 ust. 3   ustawy z   dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651, z   późn. zm.),  

-   art. 2-3a ustawy z   dnia 24 czerwca 1994 r. o   własności lokali ( Dz. U. z   2000 r., Nr 80, poz. 903, z   poźn. zm.)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach  
uchwala:  

§ 1.  

W uchwale Rady Miejskiej w   Świętochłowicach Nr V/38/11 z   dnia 16 lutego 2011 r. w   sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w   § 5   wprowadza się następujące zmiany :  
 

1)   ust. 1   otrzymuje brzmienie :  

W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, za jednorazową zapłatą, od ceny ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dopuszcza się możliwość udzielenia bonifikaty w   następujący sposób:  

1)   do 60% ceny lokalu mieszkalnego – w   razie jednoczesnego nabycia co najmniej 50% lokali mieszkalnych, gdzie nie były dotąd sprzedawane lokale,  

2)   do 55% ceny lokalu mieszkalnego, przy sprzedaży pojedynczego lokalu w   nieruchomości ;

2)   skreśla się ust.3,  

3)   ust. 4   otrzymuje brzmienie :  

W przypadku sprzedaży, za jednorazową zapłatą, lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy posiadają umowę najmu przez okres krótszy niż pięć lat dopuszcza się możliwość udzielenia bonifikaty do 40% ceny tego lokalu ustalonej na podstawie jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ;

4)   po ust.4 dodaje się ust. 5   w brzmieniu :  

W razie jednoczesnego nabycia lokali mieszkalnych w   budynkach wielomieszkaniowych, za jednorazową zapłatą, dopuszcza sie bonifikatę od ceny lokalu w   wysokosci do 90 %, pod warunkiem,że :  

a)   w budynku, w   którym znajduje się do 5   lokali, do zbycia pozostaje nie więcej niż 1   lokal mieszkalny,  

b)   w budynku,w którym znajduje się do 15 lokali, do zbycia pozostają nie więcej niż 3   lokale mieszkalne,  

c)   w budynku, w   którym znajduje się do 25 lokali, do zbycia pozostaje nie więcej niż 7   lokali mieszkalnych,  

d)   w budynku, w   którym znajduje się powyżej 25 lokali, do zbycia pozostaje nie więcej niż 11 lokali mieszkalnych. .

§ 2.  

Do spraw wszczętych i   niezakończonych na podstawie wniosków w   sprawie zbycia lokalu mieszkalnego stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, złożonych do dnia wejścia w   życie niniejszej uchwały, stosuje się zasady udzielania bonifikaty określone w   uchwale Nr V/38/11 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 16 lutego 2011 r. w   sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w   trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.  

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie z   dniem 1   października 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »