| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i   sumy części etatów realizowanych w   ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.  

2.   Wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o   którym mowa w   ust. 1   zaokrągla się do pełnych godzin.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Marta Kawecka Właściciel portalu LegalnaBudowa.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »