| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/185/12 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 3   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z   organizacjami i   innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Nauczycielom realizującym w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i   sumy części etatów realizowanych w   ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć.  

2.   Wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o   którym mowa w   ust. 1   zaokrągla się do pełnych godzin.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy  


Zbigniew   Kubanek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »