| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/119/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 30 maja 2012r.

w sprawie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm.) oraz art. 4   ust. 7   pkt 2   i ust. 11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości ( j.t. Dz.U. z   2012 roku, poz. 83)  

Rada Miasta Imielin  
uchwala:  

§   1.     Wyraża się zgodę na udzielenie 95% bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w   prawo własności nieruchomości, ustalanych na podstawie art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 29 lipca 2005 roku o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości ( j.t. Dz.U. z   2012 roku, poz. 83), na warunkach określonych w   niniejszej uchwale.  

§   2.     Bonifikaty można udzielić, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1)   użytkownik wieczysty nie ma zaległości z   tytułu podatku od nieruchomości,  

2)   nieruchomość, której dotyczy wniosek o   przekształcenie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych wnioskodawcy,  

3)   opłata za przekształcenie uiszczana jest jednorazowo.  

§   3.     Traci moc Uchwała Rady Miasta Imielin Nr XI/60/2011 z   dnia 31 sierpnia 2011 roku w   sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości oraz Uchwała Rady Miasta Imielin Nr XV/90/2011 z   dnia 28 grudnia 2011 roku w   sprawie zmiany Uchwały Nr XI/60/2011 Rady Miasta Imielin z   dnia 31 sierpnia 2011 roku w   sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości.  

§   4.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.  

§   5.     Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin  


Bernadeta   Ficek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »