| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/104/2012 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żarnowiec

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust1, art.41ust1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z poźn. zm.) w związku z art. 5c pkt 1 i art.14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 z późn.zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. Realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Żarnowiec, w wymiarze 5 godzin dzienne, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 2.

1) Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar wskazany w § 1 za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 1.00 zł.

2) Wysokość opłaty określonej w ust 1 ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

3) Zwalnia się z opłaty, o której mowa w ust. 2, za trzecie i każde następne dziecko tych samych rodziców (opiekunów prawnych) uczęszczające do przedszkola.

4) Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem ,a rodzicami lub prawnymi opiekunami

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »