| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/178/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLIV/391/10 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Cieszyńskiego

Na podstawie  

-   art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.),  

-   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

-   po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Rady Powiatu Cieszyńskiego NrXLIV/391/10 z   dnia 30 sierpnia 2010r. wsprawie określenia trybu udzielania i   rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i   trybu kontroli wykorzystania  dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i   innych  niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Cieszyńskiego, dokonać następujących zmian:  

1.   wykreślić zdanie drugie § 4   pkt 4   lit. b)  

2.   w § 10 dodać ustęp 6   o następującej treści: „W przypadku zmiany przepisu niniejszej uchwały mającego wpływ na podstawę obliczania dotacji, Powiat Cieszyński w   ciągu 60 dni od wejścia w   życie zmienionego przepisu ustala ponownie stawkę dotacji dla jednostek, w   stosunku do których zmianie uległa podstawa obliczania dotacji zgodnie z   § 7   uchwały i   informuje organy prowadzące dane jednostki o   aktualnej stawce dotacji.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego  


Stanisław   Kubicius


Uzasadnienie

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »