| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/351/12 Rady Miasta Chorzów

z dnia 31 maja 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/198/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i   art.41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.), art.2 ust.1, art.4 ust.1, art.5 i   art.7 ust.3 oraz art.20 ust.1 i   2 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i   art.13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 17, poz.95 z   późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów  

Rada Miasta Chorzów  
uchwala  

§   1.  

W uchwale Nr XIII/198/11 Rady Miasta Chorzów z   dnia 27 października 2011 r. w   sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Chorzów wprowadzić następujące zmiany :  

1.   poprzez dodanie w   § 1   w pkt 1   lit. d w   brzmieniu: "d)   oznaczonych w   ewidencji gruntów symbolem Bz – grunty zabudowane i   zurbanizowane tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o   powierzchni powyżej 100 ha – 0,10 zł od 1   m 2 powierzchni."  

2.   poprzez dodanie w   § 1   w pkt 2   lit. f w   brzmieniu: "f)   od budynków lub ich części położonych na gruntach określonych w   § 1   pkt 1   lit. d – 2,50 zł od 1   m 2 powierzchni."  

3.   poprzez dodanie w   § 1   pkt 4   w brzmieniu: "4)   budowli lub ich części położonych na gruntach określonych w   § 1   pkt 1   lit. d – 0,3% ich wartości, określanej w   sposób podany w   ustawie z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych."  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów  


mgr   Henryk   Wieczorek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »