| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 6 czerwca 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm./, art. 42 ust. 7, pkt 3   w związku z   art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela /Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm./  

Rada Gminy w   Ujsołach uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:  

W=(x 1 + x 2 ) : [(x 1 : y 1 ) + (x 2 : y 2 )] gdzie:  

-   x1, x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły,  

-   y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   ustawy – karta nauczyciela oraz § 1   uchwały.  

-   W – wymiar godzin  

§   2.   Wymiar, o   którym mowa w   ust. 1   przyjmuje się w   pełnych godzinach w   taki sposób, że godzinę do 0,5 pomija się, a   godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i   dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Ujsoły.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »