| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/2012 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 6 czerwca 2012r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn.zm./, art. 42 ust. 7, pkt 3   w związku z   art. 91 d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela /Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn.zm./  

Rada Gminy w   Ujsołach uchwala co następuje:  

§   1.   Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w   ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o   różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustalonych na podstawie odrębnych przepisów na podstawie odrębnych przepisów, według wzoru:  

W=(x 1 + x 2 ) : [(x 1 : y 1 ) + (x 2 : y 2 )] gdzie:  

-   x1, x2 - oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w   arkuszu organizacji szkoły,  

-   y1, y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określony dla danych stanowisk w   art. 42 ust. 3   ustawy – karta nauczyciela oraz § 1   uchwały.  

-   W – wymiar godzin  

§   2.   Wymiar, o   którym mowa w   ust. 1   przyjmuje się w   pełnych godzinach w   taki sposób, że godzinę do 0,5 pomija się, a   godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się za pełną.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i   dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Ujsoły.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Janota

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »