| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.302.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 27 lipca 2012r.

stwierdzające nieważność części uchwały nr XVI/95/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Jacków

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały nr XVI/95/12 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Jacków w części określonej w § 1 ust. 9 - jako sprzecznej z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

Uzasadnienie

W dniu 20 czerwca 2012r. Rada Gminy Kruszyna powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę nr XVI/95/12 w sprawie nadania nazw urzędowych ulicom w miejscowości Jacków. W § 1 ust. 9 przedmiotowej uchwały Rada Gminy Kruszyna postanowiła, że drodze wewnętrznej, stanowiącej działkę nr 1799, położonej w obrębie geodezyjnym Jacków nadaje sie nazwę "ul. Wesoła".

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników. Natomiast przepis art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których zlokalizowana jest droga wewnętrzna, by podjąć uchwałę w sprawie nadania jej nazwy.

Jak wynika z uzyskanych przez organ nadzoru wyjaśnień Wójta Gminy Kruszyna (pismo nr RG.0007.4.2012 z dnia 18 lipca 2012r.) Rada Gminy przed nadaniem nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej działkę nr 1799 (§ 1 ust. 9 uchwały) nie uzyskała pisemnej zgody właściciela terenu.W związku z tym należy uznać, iż rada gmina nie spełniła obowiązku ciążącego na niej na mocy przepisu art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych. Odnosząc się do tego obowiązku, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach argumentuje: "zastrzeżenie to jest oczywiste ze względu na potrzebę ochrony uprawnień właścicieli gruntów i wynika z niego, że samodzielne rozstrzygnięcie przez radę gminy o nadaniu nazwy drogom przebiegającym po gruntach należących do podmiotów trzecich nie jest możliwe" (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2010 r., sygn. akt II SA/Gl 692/10, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Mając na uwadze powyższe stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we wskazanej części należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Otrzymują:

1) Rada Gminy Kruszyna

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »