| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/130/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 , art. 40 ust. 2   pkt 4   , w   związku z   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Z   2001 r. nr 142 , poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje :  

§ 1.  

Uchwala się zasady korzystania z   kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół Nr 1   w Koniecpolu stanowiące załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/130/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z   KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1   W KONIECPOLU  

Regulamin  

1)   Regulamin określa zasady korzystania z   kompleksu sportowego.  

2)   Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Zespół Szkół nr 1   w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26.  

3)   Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.  

4)   Korzystający z   obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.  

5)   Korzystanie z   boisk jest bezpłatne.  

6)   Boiska są czynne codziennie w   godz. 8.00-22.00.  

7)   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z   boiska u   instruktora sportu.  

8)   Warunkiem korzystania z   obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i   obuwia sportowego.  

9)   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i   korzystania z   boisk zgodnie z   ich przeznaczeniem zabrania się:  

a)   używania butów piłkarskich na wysokich i   metalowych korkach oraz kolców,  

b)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boisk , na przykład rower , motorower , deskorolka , rolki itp.,  

c)   niszczenia urządzeń sportowych i   płyty boiska,  

d)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe,  

e)   palenia tytoniu i   spożywania alkoholu,  

f)   zaśmiecania,  

g)   przeszkadzania w   zajęciach lub grze,  

h)   zakłócania porządku i   używania słów wulgarnych,  

i)   wprowadzania zwierząt,  

j)   korzystania z   boisk bez zgody instruktora sportu,  

k)   przebywania i   korzystania z   obiektów poza godzinami otwarcia.  

10)   Osoby korzystające z   obiektu mogą korzystać z   pomieszczeń szatni w   porozumieniu z   instruktorem.  

11)   Za zniszczenia powstałe w   czasie korzystania z   boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.  

12)   Wyposażenie i   sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z   przeznaczeniem.  

13)   W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o   korzystaniu z   boisk decyduje instruktor sportu.  

14)   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z   boiska u   instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i   rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.  

15)   Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »