| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/130/12 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 28 czerwca 2012r.

w sprawie zasad korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Koniecpolu

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 15 , art. 40 ust. 2   pkt 4   , w   związku z   art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. Z   2001 r. nr 142 , poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje :  

§ 1.  

Uchwala się zasady korzystania z   kompleksu boisk sportowych ORLIK przy Zespole Szkół Nr 1   w Koniecpolu stanowiące załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Koniecpol.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 


Załącznik do Uchwały Nr XIX/130/12
Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 28 czerwca 2012 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z   KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1   W KONIECPOLU  

Regulamin  

1)   Regulamin określa zasady korzystania z   kompleksu sportowego.  

2)   Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Zespół Szkół nr 1   w Koniecpolu ul. Mickiewicza 26.  

3)   Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.  

4)   Korzystający z   obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.  

5)   Korzystanie z   boisk jest bezpłatne.  

6)   Boiska są czynne codziennie w   godz. 8.00-22.00.  

7)   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z   boiska u   instruktora sportu.  

8)   Warunkiem korzystania z   obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i   obuwia sportowego.  

9)   W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i   korzystania z   boisk zgodnie z   ich przeznaczeniem zabrania się:  

a)   używania butów piłkarskich na wysokich i   metalowych korkach oraz kolców,  

b)   wprowadzania i   użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z   przeznaczeniem boisk , na przykład rower , motorower , deskorolka , rolki itp.,  

c)   niszczenia urządzeń sportowych i   płyty boiska,  

d)   wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe,  

e)   palenia tytoniu i   spożywania alkoholu,  

f)   zaśmiecania,  

g)   przeszkadzania w   zajęciach lub grze,  

h)   zakłócania porządku i   używania słów wulgarnych,  

i)   wprowadzania zwierząt,  

j)   korzystania z   boisk bez zgody instruktora sportu,  

k)   przebywania i   korzystania z   obiektów poza godzinami otwarcia.  

10)   Osoby korzystające z   obiektu mogą korzystać z   pomieszczeń szatni w   porozumieniu z   instruktorem.  

11)   Za zniszczenia powstałe w   czasie korzystania z   boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.  

12)   Wyposażenie i   sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z   przeznaczeniem.  

13)   W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o   korzystaniu z   boisk decyduje instruktor sportu.  

14)   Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z   boiska u   instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i   rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.  

15)   Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Koniecpolu  


Pan   Mieczysław   Duda

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »