| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/32/2012 Rady Gminy Hażlach

z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4   i pkt. 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z   późn.zm.), art. 258 ust. 1   pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157/09/1240 z   późn.zm.)   Rada Gminy Hażlach  

u c h w   a l a:  

§   1.   1.   Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów                                             o kwotę                 275.263,00zł                               w   tym:  

1)   dochody bieżące                                                           zwiększyć                               o kwotę                 256.263,00zł  

2)   dochody majątkowe                                             zwiększyć                               o kwotę                 19.000,00zł  

-   jak w   załączniku nr 1   do uchwały.  

2.   Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków                 per saldo                 o   kwotę                 275.263,00zł                                             w   tym:  

1)   wydatki bieżące                                                           zwiększyć                               o kwotę                 110.263,00zł  

2)   wydatki majątkowe                                                           zwiększyć per saldo                 o kwotę                 165.000,00zł  

-   jak w   załączniku nr 2   do uchwały.  

3.   W miejsce załącznika nr 3   do uchwały budżetowej o   nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2012r.” wprowadzić nowy o   tej samej nazwie z   dnia 27 czerwca 2012 roku stanowiący załącznik nr 3   do niniejszej uchwały.  

4.   W miejsce załącznika nr 9   do uchwały budżetowej o   nazwie „Dochody z   opłat i   wydatki na ochronę środowiska i   gospodarki wodnej na 2012r.” wprowadzić nowy o   tej samej nazwie z   dnia 27 czerwca 2012 roku stanowiący załącznik nr 4   do niniejszej uchwały.  

5.   W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o   nazwie „Dotacje udzielane z   budżetu Gminy na 2012r.” wprowadzić nowy o   tej samej nazwie z   dnia 27 czerwca 2012 roku stanowiący załącznik nr 5   do niniejszej uchwały.  

6.   W § 7   do dotychczasowej treści dopisać ust.2:  

"2. Określa się wysokość sumy do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy jednorazowo do kwoty 2.000.000,00 zł"  

7.   W § 8   w ust.1 dodać punkt 6   o następującej treści:  

"6)   przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”  

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA                                            RADY GMINY  


Grażyna   Krehut

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik3.PDF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/32/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik4.PDF

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/32/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 27 czerwca 2012 r.
Zalacznik5.PDF

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »