| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Raciborskiego

z dnia 22 maja 2012r.

do porozumienia Nr ZW.4335-12/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze

W dniu 22 maja 2012r. strony porozumienia tj.:  

Powiat Raciborski, zwany dalej "Powiatem", reprezentowany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w   imieniu którego działają:  

Adam Hajduk - Starosta  

Andrzej Chroboczek - Wicestarosta  

i Miasto Zielona Góra zwane dalej "Miastem", reprezentowane przez  Janusza Kubickiego - Prezydenta Miasta,  

w imieniu którego działają:  

Zastępca Prezydenta Miasta - Wioleta Harężlak  

przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzielającego kontrasygnaty  

ustalają zgodnie następujące zmiany do porozumienia:  

§   1.   Zmianie ulega treść § 3   ust.2 porozumienia i   otrzymuje następujące brzmienie: „Jednostkowy koszt kształcenia ucznia od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. wynosi 320 zł.”.  

§   2.   Zmianie ulega treść § 4   ust. 2   porozumienia i   otrzymuje brzmienie:  

"Powiat będzie przekazywał środki finansowe, o   których mowa w   ust.1 niniejszego paragrafu za każdy kurs przelewem bankowym na konto Zespołu Szkół i   Placówek Kształcenia Zawodowego w   Zielonej Górze w   PKO Bank Polski Spóła Akcyjna Oddział w   Zielonej Górze Nr 33 1020 5402 0000 0102 0248 0192 w   terminie 14 dni od daty otrzymania rozliczenia."  

§   3.   Pozostałe zapisy porozumienia pozostają bez zmian.    

§   4.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.    

§   5.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012r.  

§   6.   Aneks sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i   jeden w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

Za Powiat:  

Za Miasto:  

 

 

 

Starosta  


Adam   Hajduk


Wicestarosta  


Andrzej   Chroboczek

z up.   Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta  


Wioleta   Haręźlak

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »