| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/232/2012 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 15 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców na terenie Gminy Żywiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13),   Rada Miejska   w Żywcu uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, możliwość korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do uchwały.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec, stanowi Załącznik Nr 2   do uchwały.  

3.   Określić przystanki komunikacyjne i   dworce na terenie Gminy Żywiec, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Żywiec, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób.  

4.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym nie jest Gmina Żywiec, stanowi Załącznik Nr 3   do uchwały.  

§   2.   Uchyla się:  

1)   uchwałę nr XXII/152/2012 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 26 stycznia 2012r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i   dworców na terenie Gminy Żywiec oraz warunków i   zasad korzystania z   tych przystanków;  

2)   uchwałę nr XXXII/230/2012 Rady Miejskiej w   Żywcu z   dnia 27 września 2012r. w   sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i   dworców na terenie Gminy Żywiec oraz warunków i   zasad korzystania z   tych przystanków.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Żywcu  


Krzysztof   Greń

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XXXIII/232/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 15 października 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ŻYWIEC  

§   1.   WARUNKI KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a   Gminą Żywiec zwaną dalej Gminą.                

§   2.   ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Żywiec jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z   przystanków jest ustalana przez Radę Miejską w   Żywcu w   drodze uchwały.  

2.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, w   szczególności oczekiwania na pasażerów. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z   rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i   końcowych, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku w   taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku dla innych użytkowników,  

§   3.   INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do zamieszczania rozkładu jazdy na przystankach we własnym zakresie po uzgodnieniu i   zaakceptowaniu przez Gminę formy i   rozmiaru tabliczki przystankowej.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XXXIII/232/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 15 października 2012 r.  
 

"WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA ŻYWIEC"  

 

Lp.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

Opis  

Udostępnienie  

1  

Al. Legionów  

Tesco  

Jednostronny  

Operator  

2  

Al. Wolności  

Pomnik  

Jednostronny  

Operator  

3  

Armii Krajowej  

Kładka  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

4  

Armii Krajowej  

Leśnianka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

5  

Browarna  

Pętla MZK  

Obustronny  

Operator  

6  

Browarna  

Piwiarnia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

7  

Browarna  

Apteka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

8  

Browarna  

Rondo  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

9  

Browarna  

Kolonia Browar  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

10  

Dworcowa  

PKP  

Jednostronny  

Operator  

11  

Dworcowa  

PKS  

Jednostronny  

Operator  

12  

Dworcowa  

Góral  

Obustronny  

Operator  

13  

Fabryczna  

Dzielnica Przemysłowa  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

14  

Folwark  

Lecznica  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

15  

Grunwaldzka  

BWSU/Fabryka Śrub  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

16  

Grunwaldzka  

BWSU Pętla  

Obustronny  

Operator  

17  

Grunwaldzka  

Spółdzielnia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

18  

Grunwaldzka  

Medyk  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

19  

Grunwaldzka  

Poczta  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

20  

Grunwaldzka  

PKS Sporysz  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

21  

Grunwaldzka  

PKP Sporysz  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

22  

Habsburgów  

Biedronka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

23  

Isep  

Adamek  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

24  

Isep  

Skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

25  

Isep  

Skład  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

26  

Isep  

Spółdzielnia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

27  

Jagiellońska  

Ponar  

Jednostronny  

Operator  

28  

Klonowa  

Klonowa  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

29  

Kochanowskiego  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

30  

Kochanowskiego  

Osiedle  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

31  

Kocurowska  

Kocurów 1  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

32  

Kocurowska  

Kocurów pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

33  

Kocurowska  

Kocurów Kaplica  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

34  

Komonieckiego  

Targowica CPN  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

35  

Komonieckiego  

Cmentarz  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

36  

Komonieckiego  

Cmentarz Żołnierzy Radzieckich  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

37  

Komorowskich  

Bloki wojskowe  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

38  

Komorowskich  

Jubileuszowa  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

39  

Kopernika  

Rondo  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

40  

Kopernika  

Piecuch  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

41  

Kopernika  

Wodociągi  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

42  

Kopernika  

Sapiński  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

43  

Kopernika  

Habdasówka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

44  

Kopernika  

Rampy  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

45  

Kopernika  

Reymonta  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

46  

Kopernika  

Ośrodek zdrowia  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

47  

Kościuszki  

Polonia  

Jednostronny  

Operator  

48  

Krakowska  

Moszczanica II (Królowej Jadwigi)  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

49  

Krakowska  

Moszczanica I   (sklep)  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

50  

Krakowska  

Oczków skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

51  

Krakowska  

GS Zadziele  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

52  

Krakowska  

Zadziele skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

53  

Krakowska  

Na Wzgórzu  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

54  

Leśnianka  

Leśnianka I  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

55  

Leśnianka  

Leśnianka II  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

56  

Leśnianka  

Leśnianka III  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

57  

Leśnianka  

Leśnianka IV  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

58  

Leśnianka  

Leśnianka V  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

59  

Łączna  

Łączna  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

60  

Moszczanicka  

Technikum  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

61  

Moszczanicka  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

62  

Moszczanicka  

Nad Stawem  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

63  

Oczkowska  

Oczków I  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

64  

Oczkowska  

Oczków szkoła  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

65  

Oczkowska  

Oczków pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

66  

Os. 700-lecia  

Os. 700-lecia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

67  

Os. Zgoda  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

68  

Partyzantów  

Las  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

69  

Partyzantów  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

70  

Piłsudskiego  

Policja  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

71  

Piłsudskiego  

Piłsudskiego II  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

72  

Piłsudskiego  

Ogródek Jordanowski  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

73  

Piotra Skargi  

Piotra Skargi  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

74  

Plac Mariacki  

Plac Mariacki  

Jednostronny  

Operator  

75  

Podlesie  

Szkoła  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

76  

Podwale  

Rondo  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

77  

Rychwałdzka  

Rychwałdzka  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

78  

Sienkiewicza  

Młyn  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

79  

Sienkiewicza  

Szpital  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

80  

Skłodowskiej  

Skłodowskiej  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

81  

Słonki  

Papiernia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

82  

Sporyska  

Piwnice  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

83  

Sporyska  

Pętla  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

84  

Sporyska  

Sklep  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

85  

Sporyska  

Most Sporyski  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

86  

Stolarska  

Stolarska  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

87  

Ślemieńska  

Młyn  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

88  

Świętokrzyska  

Świętokrzyska  

Jednostronny  

Operator  

89  

Wesoła  

CPN  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

90  

Wesoła  

Elektrownia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

91  

Wesoła  

Smakosz  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

92  

Widok  

Widok  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

93  

Widok  

Widok I  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

94  

Widok  

Jodłowa  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

95  

Witosa  

Park  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

96  

Zamkowa  

Zamkowa  

Jednostronny  

Operator  

97  

Żeromskiego  

Pogotowie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

98  

Żywiecka  

Pietrzykowice skrzyżowanie  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

99  

Żywiecka  

Pietrzykowice Żwirownia  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

100  

Żywiecka  

Pietrzykowice PKP  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

 


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XXXIII/232/2012    
Rady Miejskiej w   Żywcu    
z dnia 15 października 2012 r.  
 

"WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM NIE JEST GMINA ŻYWIEC"  

 

Lp.  

Nazwa ulicy  

Nazwa  

Opis  

Udostępnienie  

1  

Ks. Słonki  

Dworzec Autobusowy  

Dworzec  

Operator / przewoźnicy  

2  

Al. Legionów  

Tesco Parking  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

3  

Dworcowa  

Plac PSK  

Jednostronny  

Operator / przewoźnicy  

4  

Jana Pawła II  

Kaufland  

Obustronny  

Operator / przewoźnicy  

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »