| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 228/XXV/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie uchwały Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w części określonej § 1 pkt 1, ze względu na istotne naruszenie przepisów art. 90 ust. 4 w związkuz art. 90 ust. 2b, ust. 2d i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.nr 254 poz. 2572 z późn. zm.) poprzez dokonanie zróżnicowania stawek dotacji na jednego ucznia ze względu na czas rozpoczęcia działalności oświatowej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała Nr XIX/160/12 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach Nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Łazy przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznychwpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zespół w Częstochowie dnia 11 września 2012 roku.

W dniu 25 września 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze dotyczące tej uchwały.

W wyniku przeprowadzonego badania Kolegium Izby stwierdziło w niej istotne naruszenie prawa, określone w § 1 uchwały Kolegium. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały Rady Miejskiej w Łazach.

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty – organ stanowiący ustala tryb udzielania dotacji uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uprawniony jest do ustalania stawek dotacji dla poszczególnych rodzajów działalności oświatowej bez możliwości różnicowania stawek dla konkretnych podmiotów otrzymujących dotacje.

Rada Miejska w Łazach uchwałą nr XXIV/225/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. zgodnie
z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty, ustaliła konkretne stawki dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 90 ust. 2b, art. 90 ust. 2d i art. 90 ust. 3 ustawodawca wskazał minimalne stawki dotacji na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Wyżej wymienione przepisy nie dają podstaw dla organu stanowiącego do ustalania różnych stawek dla uczniów uczęszczających do poszczególnych placówek oświatowych tego samego typu.

Wprowadzając w § 1 pkt 1 badanej uchwały w sprawie trybu udzielania dotacji zapisów różnicujących wysokość stawek ze względu na czas rozpoczęcia działalności, Rada Miejska w Łazach
w sposób istotny przekroczyła posiadane kompetencje określone postanowieniami art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w Łazach przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »