| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 11 września 2012r.

w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   zw. z   art. 15 ust. 1   pkt 6   oraz ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.)   Rada Miejska w   Kłobucku   uchwala, co następuje:                                            

§   1.   Wprowadza się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich operatorów i   przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 219/XXI/2012    
Rady Miejskiej w   Kłobucku    
z dnia 11 września 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck  

 

Lp.  

Miejscowość  

Nazwa przystanku  

Opis  

1.  

Kłobuck  

Rynek im. Jana Pawła II  

obustronny  

2.  

Kłobuck  

Długosza  

obustronny  

3.  

Kłobuck  

Długosza, I  

jednostronny  

4.  

Biała  

Biała, Strażacka  

obustronny  

5.  

Biała  

Biała, Remiza  

obustronny  

6.  

Borowianka  

Borowianka, I  

obustronny  

7.  

Borowianka  

Borowianka, II  

obustronny  

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Batóg  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 219/XXI/2012    
Rady Miejskiej w   Kłobucku    
z dnia 11 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuck  

§   1.                 Z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłobuckzwanych dalej "przystankami", mogą korzystać wszyscy operatorzy publicznego transportuzbiorowego oraz przewoźnicy w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

§   2.                 Ustala się następujące zasady korzystania z   przystanków:  

1)   korzystanie z   przystanków może odbywać się wyłącznie w   celu realizacji przewozów (wsiadanie i  

wysiadanie)   ;  

2)   zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów;  

3)   rozkłady jazdy wszystkich operatorów i   przewoźników są podawane do publicznej wiadomości na  

wszystkich wymienionych w   rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy  

zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i   ewentualnie jego logo;  

4)   umieszczenie tablicy z   rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w   należytym stanie technicznym należy do  

przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika);  

5)   rozkład jazdy (wymiary tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z   Gminą Kłobuck;  

zabrania się umieszczania na przystankach innych informacji lub reklam niż te, które dotyczą rozkładu  

jazdy;  

6)   rozkład jazdy uwzględnia wyłącznie przystanki określone przez organizatora;  

7)   przedsiębiorca korzystający z   przystanków zobowiązany jest do korzystania z   zatok autobusowych w   taki  

sposób, aby inni operatorzy i   przewoźnicy mogli korzystać z   nich na równych prawach.  

             

§   3.                 Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków jeżeli:  

1)   wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków poprzez uniemożliwienie lub utrudnienie w  

znaczny sposób korzystania z   przystanków przez wszystkich dotychczas uprawnionych operatorów i  

przewoźników;  

2)   wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego przez m.in. blokowanie  

wjazdu do zatoki;  

3)   przewoźnik ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i   w tym samym czasie co inni  

uprawnieni przedsiębiorcy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Kłobucku  


inż.   Józef   Batóg

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »