| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/149/2012 Rady Miejskiej w Pszowie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie określenia dworców komunikacyjnych na terenie Gminy Pszów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pszów oraz warunków i zasad korzystania z tych dworców

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) oraz art. 22 ust.1 pkt 3   ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. Nr 125, poz. 874 z   późn. zm.)  

RADA MIEJSKA W   PSZOWIE  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Udostępnia się operatorom i   przewoźnikom wykonującym przewozy osób w   transporcie drogowym, w   rozumieniu ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.) oraz ustawy z   dnia 6   września 2001 roku o   transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z   2007 r. nr 125, poz. 874 z   późn. zm.) następujące dworce komunikacyjne:  

-   Dworzec autobusowy – Pszów usytuowany przy ul. M. Konopnickiej w   Pszowie  

2.   Warunki i   zasady korzystania z   dworców, o   których mowa w   ust. 1   określa załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pszów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr  XXIII/149/2012    
Rady Miejskiej w   Pszowie    
z dnia 26 września 2012 r.  
 

Warunki i   zasady korzystania z   dworców komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest  Gmina Pszów  

§   1.   Udostępnienie operatorom i   przewoźnikom dworców komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a   Gminą Miastem Pszów, oraz po uiszczeniu opłaty za korzystanie z   dworców, o   której mowa w   ustawie z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym ( Dz.U. z   2011r. Nr 5, poz. 13 z   późn. zm.).  

§   2.   Operatorzy i   przewoźnicy korzystający z   dworców komunikacyjnych mają prawo zatrzymać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z   przyjętym i   opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.  

§   3.   Zabrania się korzystania z   dworców komunikacyjnych w   celu przerw technicznych lub wynikających z   czasu pracy kierowcy. Nie dotyczy to postojów na dworcach, których wyposażono w   miejsca postojowe lub pętle autobusowe.  

§   4.   Pojazdy winny zatrzymać się w   odległości nie większej niż 15 m od słupka ze znakiem D 15 lub tablicy oznaczającej dworzec, a   w przypadku dworca z   zatoką – w   tej zatoce, tak aby umożliwić pasażerom dogodne i   bezpieczne wsiadanie oraz wysiadanie. Miejsce w   zatoce należy zajmować w   taki sposób, by umożliwić korzystanie z   niej innym pojazdom wykonującym przewozy osób.  

§   5.   W przypadkach koniecznych, wynikających z   czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu, korzystanie z   dworców komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z   użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.  

§   6.   Gmina Miasto Pszów poinformuje w   terminie 3   dni roboczych operatora lub przewoźnika  
o ograniczeniach, o   których mowa w   § 5.  

§   7.   Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z   Gminą Miastem Pszów sposób prezentacji na dworcu rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z   wykonywanymi przewozami.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Pszowie  


Paweł   Kowol

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Xandia

Doradztwo finansowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »