| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/143/12 Rady Gminy Kozy

z dnia 5 października 2012r.

zmieniająca Uchwałę NR XI/66/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 i   art. 19 pkt. 1   lit. a   oraz pkt. 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia  19 października 2011 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2012 r. ( M. P. Nr 95 poz. 961 z   dnia 25 października 2011 r.)  

Rada Gminy Kozy  

uchwala, co następuje:  

§   1.   W Uchwale Nr XI/66/2011 Rady Gminy Kozy z   dnia 4   listopada 2011 r. w   sprawie opłaty targowej  
§ 2   otrzymuje brzmienie:  

„Inkasa należności określonych w   §1 dokonują w   dniu sprzedaży następujące osoby:  

1)   Wiesław Parcia, zamieszkały w   Kozach,  

2)   Krzysztof Kózka, zamieszkały w   Bielsku-Białej” .

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   listopada 2012 r. i   podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na obszarze Gminy Kozy.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Bożena   Sadlik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Baccata Enterprise sp. z o.o.

Firma szkoleniowo-doradcza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »