| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.57.2012 Rady Gminy Lyski

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie podziału Gminy Lyski na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy /Dz. U.  
z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 13 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy /Dz. U. z   2011 r., Nr 21, poz. 112  
z późniejszymi zmianami/ działając na wniosek Wójta Gminy Lyski.  

Rada Gminy Lyski  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dokonuje się podziału Gminy Lyski na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.  

§ 2.  

Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w   poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.  

§ 4.  

Uchwała podlega przekazaniu po jednym egzemplarzu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Katowicach.  

§ 5.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicach ogłoszeń w   Urzędzie Gminy i   sołectwach.  

§ 6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych dla kadencji następującej po kadencji, podczas której została podjęta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lyski  


inż.   Krystian   Widenka

 


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.57.2012
Rady Gminy Lyski
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik 1  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »