| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.152.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z   2010 roku z   późniejszymi zmianami).  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
uchwala:  

§   1.   1.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,83   zł od 1   m   2   powierzchni,  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,47 zł od   1 ha   powierzchni  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,27 zł od 1   m   2   powierzchni,  

2.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych –   0,69 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   22,40 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,63 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,58 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

5)   gospodarczych nie związanych z   gospodarstwem rolnym –   3,88 zł od   powierzchni użytkowej,  

6)   znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w   przepisach prawa budowlanego –   7,64 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

7)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   7,64 od 1   m   2   powierzchni użytkowej.  

3.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części –   2%   ich wartości               określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   powołanej ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.                 Przez „budynki gospodarcze nie związane z   gospodarstwem rolnym” rozumie się budynki lub ich części będące własnością lub znajdujące się w   posiadaniu samoistnym osób fizycznych, związane z   prowadzeniem gospodarstwa domowego w   szczególności: składy opału, narzędzi i   plonów oraz budynki inwentarskie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »