| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.152.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z   2001 roku z   późniejszymi zmianami), art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 95 poz. 613 z   2010 roku z   późniejszymi zmianami).  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój  
uchwala:  

§   1.   1.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od gruntów:  

1)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków –   0,83   zł od 1   m   2   powierzchni,  

2)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych –   4,47 zł od   1 ha   powierzchni  

3)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   0,27 zł od 1   m   2   powierzchni,  

2.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:  

1)   mieszkalnych –   0,69 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

2)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –   22,40 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

3)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –   10,63 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

4)   związanych z   udzielaniem świadczeń zdrowotnych w   rozumieniu przepisów o   działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń -   4,58 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

5)   gospodarczych nie związanych z   gospodarstwem rolnym –   3,88 zł od   powierzchni użytkowej,  

6)   znajdujących się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych, których norma powierzchni przekracza ustaloną w   przepisach prawa budowlanego –   7,64 zł od 1   m   2   powierzchni użytkowej,  

7)   pozostałych, w   tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –   7,64 od 1   m   2   powierzchni użytkowej.  

3.   Ustalić roczne stawki podatku od nieruchomości od budowli lub ich części –   2%   ich wartości               określonej na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 3   i ust. 3   - 7   powołanej ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych.  

§   2.                 Przez „budynki gospodarcze nie związane z   gospodarstwem rolnym” rozumie się budynki lub ich części będące własnością lub znajdujące się w   posiadaniu samoistnym osób fizycznych, związane z   prowadzeniem gospodarstwa domowego w   szczególności: składy opału, narzędzi i   plonów oraz budynki inwentarskie  

§   3.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Tadeusz   Sławik

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Blog Prawa Zamówień Publicznych

Opinie prawników specjalizujących się w prawie zamówień publicznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »