| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/502/12 Rady Miasta Tychy

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok obowiązujących na terenie gminy Tychy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z 14 sierpnia 2012 r., poz. 587) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 08 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M. P. z 12 października 2012 r., poz. 743) po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych

Rada Miasta Tychy określa:

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/252/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i dotyczy roku podatkowego 2013.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/502/12
Rady Miasta Tychy
z dnia 25 października 2012 r.

WYSOKOŚĆ ROCZNYCH STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA TYCHY W 2013 ROKU

1. OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ :

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton :

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

STAWKA

od

do

powyżej 3,5 tony

5,5 ton włącznie

624,00

powyżej 5,5 tony

9 ton włącznie

1.068,00

powyżej 9 ton

poniżej 12 ton

1.296,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

LICZBA OSI
I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

OSIE JEZDNE Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM
LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE ¹

INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

od

do

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 15 ton

1.044,00

1.764,00

15 ton

1.080,00

1.812,00

TRZY OSIE

12 ton

poniżej 25 ton

1.260,00

2.148,00

25 ton

1.296,00

2.244,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 29 ton

1.344,00

2.328,00

29 ton

1.920,00

2.568,00

¹ Warunkiem zakwalifikowania pojazdu jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

2. OD CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH LUB BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

STAWKA

od 3,5 t – poniżej 12 t


1.488,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW:
CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA,
CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA

OSIE JEZDNE Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM LUB UZNANYM ZA RÓWNOWAŻNE ²

INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

od

do

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 31 ton

1.068,00

1.824,00

31 ton

1.656,00

2.028,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 40 ton

1.476,00

1.920,00

40 ton

1.992,00

2.664,00

² Warunkiem zakwalifikowania ciągnika jako posiadającego zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

3. OD PRZYCZEP LUB NACZEP, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ, Z WYJĄTKIEM ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ROLNICZĄ PROWADZONĄ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

STAWKA


od 7 t – poniżej 12 t


408,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA ZESPOŁU POJAZDÓW
NACZEPA LUB PRZYCZEPA
+ POJAZD SILNIKOWY

OSIE JEZDNE
Z ZAWIESZENIEM PNEUMATYCZNYM
LUB UZNANYM
ZA RÓWNOWAŻNE³

INNE SYSTEMY ZAWIESZENIA OSI JEZDNYCH

od

do

JEDNA OŚ

12 ton

poniżej 25 ton

396,00

588,00

25 ton

468,00

648,00

DWIE OSIE

12 ton

poniżej 28 ton

420,00

588,00

28 ton

poniżej 33 ton

780,00

936,00

33 ton

poniżej 38 ton

1.032,00

1.416,00

38 ton

1.332,00

1.824,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12 ton

poniżej 38 ton

864,00

1.284,00

38 ton

1.116,00

1.596,00

³ Warunkiem zakwalifikowania przyczepy lub naczepy jako posiadającej zawieszenie pneumatyczne lub równoważne jest dostarczenie organowi podatkowemu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.


4. OD AUTOBUSÓW, W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY MIEJSC DO SIEDZENIA:

LICZBA MIEJSC DO SIEDZENIA

STAWKA

mniej niż 30 miejsc

1.440,00

równej lub wyższej niż 30 miejsc

1.740,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Rzeszotarski

Business Development Manager & UC Specialist, Jabra

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »