| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   i art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 2, w   związku  
z art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

W  uchwale Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w   Lublińcu z   dnia 17 grudnia 2009 r. w   sprawie przyjęcia zasad udzielania i   rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 1   pkt 2   skreśla się wyrażenie: ,,i ust. 1a”.  

2)   w § 2, w   tabeli określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dla poszczególnych stanowisk kierowniczych skreśla się treść dotychczasowego wiersza o   lp. 6   w brzmieniu:  

 

6.  

Dyrektor domu dziecka  

6  

a w   jego miejsce wprowadza się wiersze o   lp. 6   i   6a w   brzmieniu:  

 

6.  

Dyrektor centrum kształcenia zawodowego i   ustawicznego  

4  

6a.  

Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego i   ustawicznego  

6  

3)   skreśla się § 3   uchwały.  

4)   w związku z   wykreśleniem § 3   uchwały, zmienia się numeracja porządkowa § 4, § 5, § 6   oraz  
§ 7   uchwały, które oznacza się odpowiednio jako § 3, § 4, § 5   oraz § 6.  

§   2  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »