| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 271/XVI/2012 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 24 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1   i art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592 z   późn. zm.), art. 42 ust. 7   pkt 2, w   związku  
z art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu w   Lublińcu   uchwala, co następuje:  

§   1  

W  uchwale Nr 544/XXXVII/2009 Rady Powiatu w   Lublińcu z   dnia 17 grudnia 2009 r. w   sprawie przyjęcia zasad udzielania i   rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w   szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych, zwanej dalej uchwałą, wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 1   pkt 2   skreśla się wyrażenie: ,,i ust. 1a”.  

2)   w § 2, w   tabeli określającej tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i   opiekuńczych dla poszczególnych stanowisk kierowniczych skreśla się treść dotychczasowego wiersza o   lp. 6   w brzmieniu:  

 

6.  

Dyrektor domu dziecka  

6  

a w   jego miejsce wprowadza się wiersze o   lp. 6   i   6a w   brzmieniu:  

 

6.  

Dyrektor centrum kształcenia zawodowego i   ustawicznego  

4  

6a.  

Wicedyrektor centrum kształcenia zawodowego i   ustawicznego  

6  

3)   skreśla się § 3   uchwały.  

4)   w związku z   wykreśleniem § 3   uchwały, zmienia się numeracja porządkowa § 4, § 5, § 6   oraz  
§ 7   uchwały, które oznacza się odpowiednio jako § 3, § 4, § 5   oraz § 6.  

§   2  

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.  

§   3  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Lublińcu.  

§   4  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr   Lidia   Kucharczyk

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »