| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 4 października 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 4, art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zmianami) oraz art. 8   pkt 2   i art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13, z   późn. zmianami)  

Rada Miejska w   Woźnikach  

uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Określa się warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych zgodnie z   regulaminem stanowiącym załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Woźnikach  


Irena   Matyl

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 219/XVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Woźnikach    
z dnia 4   października 2012 r.  
 

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki  

 

Lp.  

Nazwa przystanku  

Lokalizacja  

1.  

Piasek  

Piasek Pl. Powstańców  

2.  

Mzyki  

Mzyki ul. Słoneczna  

3.  

Górale  

Woźniki ul. Górale  

4.  

Okrąglik  

Okrąglik  

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 219/XVIII/2012    
Rady Miejskiej w   Woźnikach    
z dnia 4   października 2012 r.  
 

Regulamin  

Warunki i   zasady korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki  

1.   Udostępnia się bezpłatnie przystanki komunikacyjne, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Woźniki, operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnikom, w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

2.   Udostępnienie przystanków komunikacyjnych odbywa się wyłącznie na pisemny wniosek strony.  

3.   Korzystanie z   przystanku komunikacyjnego powinno się odbywać w   sposób nieutrudniający ruchu innym użytkownikom drogi z   poszanowaniem zasad organizacji i   bezpieczeństwa ruchu drogowego, przy czym czas postoju winien zostać ograniczony tylko do czasu potrzebnego do obsługi pasażerów w   celu wsiadania i   wysiadania.  

4.   W przypadkach szczególnych, np. imprezy masowe, zgromadzenia, czasowa zmiana organizacji ruchu, remont drogi, korzystanie z   przystanków może zostać czasowo ograniczone.  

5.   W przypadku likwidacji przystanku, operatorzy i   przewoźnicy zostaną powiadomieni o   tym fakcie z   jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Lokalizacja nowego przystanku następuje na wniosek operatora bądź przewoźnika.  

6.   Szata graficzna rozkładu jazdy, jego wymiary oraz sposób montażu podlega uzgodnieniu z   Gminą Woźniki.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »