| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2013 na terenie Gminy Miedźna oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm. )

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej obowiązujących z dniem 1 stycznia 2013 roku na terenie gminy Miedźna.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,44 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,79 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,31 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,39 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,19 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

f) garaży - 7,18 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

g) budynków gospodarczych i pozostałych budynków - 6,19 zł od 1m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli:

a) pozostałych budowli - 2,0% ich watości,

b) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe do ø 400 - 0,6% ich wartości.

2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych za wynagrodzeniem w wysokości 1% od zainkasowanej kwoty.

3. Zarządzenie poboru podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »