| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/173/2012 Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 października 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2013 na terenie Gminy Miedźna oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1 w związku z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 5, art. 6, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm. )

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości ciążącego na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej obowiązujących z dniem 1 stycznia 2013 roku na terenie gminy Miedźna.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m2powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,44 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28 zł od 1m2powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,69 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,79 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczejw zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,31 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,39 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,19 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

f) garaży - 7,18 zł od 1m2powierzchni użytkowej,

g) budynków gospodarczych i pozostałych budynków - 6,19 zł od 1m2powierzchni użytkowej.

3) od budowli:

a) pozostałych budowli - 2,0% ich watości,

b) sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe do ø 400 - 0,6% ich wartości.

2. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych w poszczególnych jednostkach pomocniczych za wynagrodzeniem w wysokości 1% od zainkasowanej kwoty.

3. Zarządzenie poboru podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

4. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 2 dni roboczych wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń a także na stronie BIP Urzędu Gminy Miedźna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


mgr inż. Stanisław Karbowy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »