| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/326/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), oraz art. 40 ust.8 i   9 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity z   2007 r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2007 r. Dz.U.Nr 68, poz. 449) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXXIV/326/09 z   dnia 30 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, z   uwzględnieniem późniejszej zmiany wprowadzonej:    

Uchwałą Nr XLII/415/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 stycznia 2010 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego   (Dz.Urz. Woj. Śl. 2010.27 390)    

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/326/09 z   dnia 2009r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/326/09  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 30 kwietnia 2009 roku  

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  
w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), oraz art. 40 ust.8 i   9 ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych ( tekst jednolity z   2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2007r. Dz.U.Nr 68, poz. 449)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   2.  

Stawka za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót w   pasie drogowym wynosi:  

a)   jezdnia do 20% szerokości – 1,00zł,  

b)   jezdnia od 20% do 50% szerokości – 2,00zł,  

c)   jezdnia powyżej 50% szerokości – 5,00zł,  

d)   zatoki postojowe i   autobusowe, place i   chodniki – 1,00zł,  

e)   inne elementy pasa drogowego – 0,50zł.  

§   3.  

1.   Za umieszczenie w   pasie drogowym urządzenia infrastruktury niezwiązanej z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z   zastrzeżeniem pkt. 2   pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w   wysokości: 10,00zł.  

2.   Za umieszczenie urządzenia infrastruktury o   którym mowa w   pkt. 1   na obiekcie mostowym pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1m 2 powierzchni zajętego przez rzut poziomy urządzenia w   wysokości: 30,00zł.  

§   4.  

1.   Za umieszczenie w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów w   wysokości – 0,70zł.  

2.   Za umieszczenie w   pasie drogowym reklam pobiera się opłatę za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni reklamy w   wysokości – 1,00zł. z   zastrzeżeniem pkt.3.  

3.   Za umieszczenie reklamy na wiatach przystankowych ustawionych i   utrzymywanych przez firmy reklamowe za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni reklamy w   wysokości – 0,01zł.  

§   5.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod stanowiska postojowe pobiera się opłatę  
w wysokości 1,00zł za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego z   zastrzeżeniem pkt. 2.  

2.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o   obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową pobiera się opłatę w   wysokości 0,25zł za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

3.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródki kawiarniane pobiera się opłatę w   wysokości 0,70zł. za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

4.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele niekomercyjne w   szczególności pod: ogrody, tereny zielone, obejścia pobiera się opłatę w   wysokości 0,01zł za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

5.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-4 pobiera się opłatę w   wysokości 3,00zł. za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

§   6.  

Traci moc uchwała Nr XX/193/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 kwietnia 2004r. w   sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   7.  

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje po upływie 14 dni od momentu jej opublikowania.  

§   8.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »