| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 października 2012r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXXIV/326/09 z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), oraz art. 40 ust.8 i   9 ustawy z   dnia 21 marca 1985 r. o   drogach publicznych (tekst jednolity z   2007 r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2007 r. Dz.U.Nr 68, poz. 449) ogłasza się tekst jednolity uchwały nr XXXIV/326/09 z   dnia 30 kwietnia 2009 r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, z   uwzględnieniem późniejszej zmiany wprowadzonej:    

Uchwałą Nr XLII/415/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 28 stycznia 2010 roku w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego   (Dz.Urz. Woj. Śl. 2010.27 390)    

Tekst jednolity uchwały nr XXXIV/326/09 z   dnia 2009r. w   sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego, stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.    

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  


Jan   Grabowiecki

 


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/326/09  
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego  
z dnia 30 kwietnia 2009 roku  

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych  
w granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego  

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), oraz art. 40 ust.8 i   9 ustawy z   dnia 21 marca 1985r. o   drogach publicznych ( tekst jednolity z   2007r. Dz.U. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art. 4   ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z   2007r. Dz.U.Nr 68, poz. 449)  

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego  
uchwala co następuje:  

§   1.  

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z   budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i   ochroną dróg na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   2.  

Stawka za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego dla prowadzenia robót w   pasie drogowym wynosi:  

a)   jezdnia do 20% szerokości – 1,00zł,  

b)   jezdnia od 20% do 50% szerokości – 2,00zł,  

c)   jezdnia powyżej 50% szerokości – 5,00zł,  

d)   zatoki postojowe i   autobusowe, place i   chodniki – 1,00zł,  

e)   inne elementy pasa drogowego – 0,50zł.  

§   3.  

1.   Za umieszczenie w   pasie drogowym urządzenia infrastruktury niezwiązanej z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego z   zastrzeżeniem pkt. 2   pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia w   wysokości: 10,00zł.  

2.   Za umieszczenie urządzenia infrastruktury o   którym mowa w   pkt. 1   na obiekcie mostowym pobiera się opłatę roczną za zajęcie 1m 2 powierzchni zajętego przez rzut poziomy urządzenia w   wysokości: 30,00zł.  

§   4.  

1.   Za umieszczenie w   pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z   potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłatę za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektów w   wysokości – 0,70zł.  

2.   Za umieszczenie w   pasie drogowym reklam pobiera się opłatę za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni reklamy w   wysokości – 1,00zł. z   zastrzeżeniem pkt.3.  

3.   Za umieszczenie reklamy na wiatach przystankowych ustawionych i   utrzymywanych przez firmy reklamowe za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni reklamy w   wysokości – 0,01zł.  

§   5.  

1.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod stanowiska postojowe pobiera się opłatę  
w wysokości 1,00zł za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego z   zastrzeżeniem pkt. 2.  

2.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod stanowiska postojowe dla osób niepełnosprawnych o   obniżonej sprawności ruchowej, posiadających uprawnienia do kierowania wózkiem inwalidzkim lub pojazdem samochodowym oraz kartę parkingową pobiera się opłatę w   wysokości 0,25zł za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

3.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródki kawiarniane pobiera się opłatę w   wysokości 0,70zł. za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

4.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele niekomercyjne w   szczególności pod: ogrody, tereny zielone, obejścia pobiera się opłatę w   wysokości 0,01zł za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

5.   Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w   celach innych niż wymienione w   pkt 1-4 pobiera się opłatę w   wysokości 3,00zł. za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego.  

§   6.  

Traci moc uchwała Nr XX/193/04 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z   dnia 27 kwietnia 2004r. w   sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w   granicach administracyjnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

§   7.  

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   obowiązuje po upływie 14 dni od momentu jej opublikowania.  

§   8.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »