| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/315/12 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 27 września 2012r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1   i art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.)  
oraz art. 44 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 16 kwietnia 2004 r. o   ochronie przyrody (tekst jednolity  
Dz. U. z   2009 r. Nr 151, poz. 1220 z   późn. zm.) po uzgodnieniu z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach  

Rada Miejska w   Pszczynie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Pozbawia się statusu pomnika przyrody 2   szt. dębów szypułkowych o   nr 253  
oraz nr 282 rosnących w   Alei Dębowej, wzdłuż drogi gminnej nr 340 030 S - ul. Łowiecka w   Pszczynie,  
na działkach nr 398/5 i   961/86, stanowiących własność gminy Pszczyna.  

2.   Pozbawienie statusu pomnika przyrody egzemplarzy nr 253 oraz 282 następuje z   uwagi  
na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego dla użytkowników drogi.  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka


Uzasadnienie

Aleja Dębowa została uznana za pomnik przyrody Decyzją Wojewody Katowickiego  
Nr RL-VII-7140/23/81 z   dnia 17.09.1981 r. Ochroną objętych jest 313 egzemplarzy dębów szypułkowych.  
Pozbawienie statusu pomników przyrody dębów szypułkowych o   nr 253 o   obwodzie pierśnicy  
196 cm oraz nr 282 o   obwodzie pierśnicy 264 cm, następuje z   uwagi na konieczność wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich usunięcie, gdyż drzewa są w   bardzo złym stanie zdrowotnym. Dąb o   numerze 253 jest całkowicie obumarły. Dąb o   numerze 282 ma głębokie wypróchnienie i   pęknięcie pnia. Drzewa nie rokują szans na dalszy prawidłowy wzrost.  
Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w   Katowicach (postanowieniem z   dnia 28 sierpnia 2012 r. Nr WPN.623.14.2012.DC).  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Leszek   Szczotka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »