| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.9.61.2012 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 25 października 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”:

1) zamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) zamieszkałych i niezamieszkałych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
położonych na terenie Gminy Gaszowice.

2. Deklarację, o której mowa w ust.1 należy złożyć w Urzędzie Gminy Gaszowice w terminie do 30 kwietnia 2013r. oraz w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy.

§ 2. Traci moc uchwała Nr OG-BR.0007.4.19.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 4. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.9.61.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.zamieszkałe

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.9.61.2012
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 25 października 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.niezamieszkałe

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »