| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/263/2012 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 23 października 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011r. poz. 152, nr 897) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej:

Rada Gminy Pawłowice
uchwala:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pawłowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Właściciele nieruchomości, na których zameldowani mieszkańcy nie zamieszkują danych nieruchomości zobowiązani są do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dołączyć dokumenty potwierdzające zamieszkanie w innej gminie, kraju lub w innym miejscu niż miejsce zameldowania na terenie Gminy Pawłowice.

§ 2. 1. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice,

2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 30 kwietnia 2013r. dla pierwszej deklaracji oraz 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub zmiany danych określonych w pierwszej deklaracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Franciszek Dziendziel


Załącznik do Uchwały Nr XXI / 263 / 2012
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 23 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pasieka Derlikowski Brzozowska i Partnerzy

kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »