| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 18a i   art. 19 pkt 1   lit. „f” ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity z   2010 r. Dz.U. nr 95, poz. 613 z   póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych (M.P. Nr 214 poz. 587 z   2012 r.)  

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w   wysokości 15 zł za każdego psa .  

§ 2.  

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w   terminie do 30 maja 2013 r., na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w   Banku Spółdzielczym Radziechowy-Wieprz nr konta 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 lub u   inkasentów lub w   kasie Urzędu Gminy, a   w przypadku powstania obowiązku podatkowego w   ciągu roku bez wezwania w   terminie od dnia powstania obowiązku podatkowego.  

§ 3.  

Do poboru opłaty od posiadania psów ustala się inkasentów w   osobach:  

-   w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w   Radziechowach  

-   w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w   Przybędzy  

-   w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w   Wieprzu  

-   w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w   Brzuśniku  

-   w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w   Bystrej  

-   w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w   Juszczynie  

§ 4.  

Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia się z   opłaty od posiadania psów w   terminie 5   dni od daty jej pobrania w   Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 5.  

Ustala się prowizję dla inkasentów opłaty od posiadania psów w   wysokości 30 % od zainkasowanej kwoty.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »