| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/155/12 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 8 listopada 2012r.

w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity z   2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z   póź. zm.) oraz art. 18a i   art. 19 pkt 1   lit. „f” ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity z   2010 r. Dz.U. nr 95, poz. 613 z   póź. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 w   sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych (M.P. Nr 214 poz. 587 z   2012 r.)  

Rada Gminy Radziechowy-Wieprz uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w   wysokości 15 zł za każdego psa .  

§ 2.  

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w   terminie do 30 maja 2013 r., na rachunek bankowy Urzędu Gminy prowadzony w   Banku Spółdzielczym Radziechowy-Wieprz nr konta 80 8140 0009 0000 0127 2000 0150 lub u   inkasentów lub w   kasie Urzędu Gminy, a   w przypadku powstania obowiązku podatkowego w   ciągu roku bez wezwania w   terminie od dnia powstania obowiązku podatkowego.  

§ 3.  

Do poboru opłaty od posiadania psów ustala się inkasentów w   osobach:  

-   w sołectwie Radziechowy - Pani Janina Tlałka zamieszkała w   Radziechowach  

-   w sołectwie Przybędza - Pani Maria Górna zamieszkała w   Przybędzy  

-   w sołectwie Wieprz - Pani Maria Hulak zamieszkała w   Wieprzu  

-   w sołectwie Brzuśnik - Pani Cecylia Kupczak zamieszkała w   Brzuśniku  

-   w sołectwie Bystra - Pani Irena Rodak zamieszkała w   Bystrej  

-   w sołectwie Juszczyna - Pan Mieczysław Sygut zamieszkały w   Juszczynie  

§ 4.  

Zobowiązuje się inkasentów do rozliczenia się z   opłaty od posiadania psów w   terminie 5   dni od daty jej pobrania w   Urzędzie Gminy Radziechowy – Wieprz.  

§ 5.  

Ustala się prowizję dla inkasentów opłaty od posiadania psów w   wysokości 30 % od zainkasowanej kwoty.  

§ 6.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Motyka

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »