| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 15, art. 19 pkt 1   lit. a, art. 19 pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w   Dz. U. 2012.749 z   późn. zm.) w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. 2012.587), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje  

§ 1.  

Ustala się na terenie Gminy Dębowiec dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, w   kwocie 17,00 zł.  

§ 2.  

1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Wpłaty opłaty można dokonywać również na rachunek bankowy budżetu gminy.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

Traci moc uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 7   listopada 2011 r. w   sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w   2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 284, poz. 4757).  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »