| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 13 listopada 2012r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm), art. 15, art. 19 pkt 1   lit. a, art. 19 pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w   Dz. U. 2012.749 z   późn. zm.) w   związku z   obwieszczeniem Ministra Finansów z   dnia 2   sierpnia 2012 r. w   sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i   opłat lokalnych w   2013 r. (M.P. 2012.587), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje  

§ 1.  

Ustala się na terenie Gminy Dębowiec dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, w   kwocie 17,00 zł.  

§ 2.  

1.   Zarządza się pobór opłaty targowej w   drodze inkasa.  

2.   Wpłaty opłaty można dokonywać również na rachunek bankowy budżetu gminy.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 4.  

Traci moc uchwała nr 96/XII/2011 Rady Gminy Dębowiec z   dnia 7   listopada 2011 r. w   sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w   2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 284, poz. 4757).  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Matejczuk

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »