| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 19 pkt. 1   lit. „a” ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych1) ( Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Chybie u   c h w   a l a   :  

§   1.   Stawki opłaty targowej wynoszą :  

1)   przy sprzedaży odręcznej produktów rolnych - 6,00 zł  

2)   za sprzedaż towarów z   ręki, kosza, stolika, na stanowisku o   powierzchni do 3m² - 11,00 zł  

3)   za sprzedaż towarów ze stoiska, regału, straganu, na stanowisku o   powierzchni powyżej 3   m2 do 6m² - 22,00 zł  

4)   z tytułu zajęcia dwóch lub więcej stanowisk o   których mowa w   pkt. 2   i 3   – wielokrotność stawki  

5)   za sprzedaż towarów z   samochodu osobowego, osobowo-towarowego - 28,00 zł  

6)   za sprzedaż towarów z   samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub przyczepy - 40,00 zł  

§   2.   1.   Opłatę targową pobiera się dziennie, przy czym inkasent zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowe pokwitowanie pobranej opłaty.  

2.   Opłata targowa płatna jest u   inkasenta określonego odrębną uchwałą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »