| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/164/2012 Rady Gminy Chybie

z dnia 20 listopada 2012r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 19 pkt. 1   lit. „a” ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych1) ( Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Chybie u   c h w   a l a   :  

§   1.   Stawki opłaty targowej wynoszą :  

1)   przy sprzedaży odręcznej produktów rolnych - 6,00 zł  

2)   za sprzedaż towarów z   ręki, kosza, stolika, na stanowisku o   powierzchni do 3m² - 11,00 zł  

3)   za sprzedaż towarów ze stoiska, regału, straganu, na stanowisku o   powierzchni powyżej 3   m2 do 6m² - 22,00 zł  

4)   z tytułu zajęcia dwóch lub więcej stanowisk o   których mowa w   pkt. 2   i 3   – wielokrotność stawki  

5)   za sprzedaż towarów z   samochodu osobowego, osobowo-towarowego - 28,00 zł  

6)   za sprzedaż towarów z   samochodu ciężarowego o   dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub przyczepy - 40,00 zł  

§   2.   1.   Opłatę targową pobiera się dziennie, przy czym inkasent zobowiązany jest wydać wpłacającemu urzędowe pokwitowanie pobranej opłaty.  

2.   Opłata targowa płatna jest u   inkasenta określonego odrębną uchwałą.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.  

§   4.   1.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie od dnia 1   stycznia 2013 r.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mirosław   Wardas

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »