| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/445/12 Rady Miasta Zabrze

z dnia 19 listopada 2012r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/394/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012 roku w sprawie nadania Statutu jednostce pomocniczej Miasta Zabrze - Dzielnicy Zaborze Północ

Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) – na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta Zabrze

Rada Miasta Zabrze

uchwala:

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w załączniku do ww. Uchwały - Statucie Dzielnicy Zaborze Północ Miasta Zabrze:

1) W § 3 wykreślić ust. 3 i 4,

2) W § 9 ust. 2 wykreślić słowa: "w szczególności",

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

"1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady, do czasu wyboru jej Przewodniczącego, prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady obecny na posiedzeniu.

2. Przedmiotem pierwszego posiedzenia Rady jest w szczególności dokonanie wyborów, o których mowa w § 4 ust. 2".

4) W § 14 ust. 5 wykreślić słowa: "lub Przewodniczący Rady Miasta".

§ 2. Wprowadzić następującą zmianę w załączniku nr 3 do Statutu Dzielnicy Zaborze Północ - Ordynacji wyborczej do organów jednostek pomocniczych Miasta Zabrze:

W § 11 dodać pkt. 16 w brzmieniu:

"16) zwoływanie przez jej przewodniczącego pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady".

§ 3. Pozostałe postanowienia Uchwały Nr XXVIII/394/12 zostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »