| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/281/12 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie zwolnień w podatku rolnym i leśnym na terenie gminy Zbrosławice na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.13e ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm) na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Zbrosławice
uchwala:

§ 1.

1. Zwalnia się z podatku rolnego i leśnego grunty związane z działalnością statutową polegającą na świadczeniu niezawodowej ochrony przeciwpożarowej, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Zwalnia się z podatku rolnego i leśnego grunty służące realizacji zadań własnych gminy z zakresie następujących celów publicznych:

1) gospodarki mieszkaniowej,

2) wodociągów i zbiorowego zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

3) unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

4) kultury fizycznej, w tym urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Zwalnia się z podatku rolnego i leśnego grunty związane z wykonywaną nieodpłatnie na rzecz mieszkańców gminy działalnością w zakresie kultury, działalnością bibliotekarską, oświatą i edukacją oraz pomocą społeczną, za wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 2.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Zbrosławice oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Zbrosławice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Fels


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/281/12
Rady Gminy Zbrosławice
z dnia 22 listopada 2012 r.

Projekt niniejszej uchwały uwzględnia delegację ustawową przewidzianą w art. 13 e ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), zgodnie z którą Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ustawie.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »