| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/XXIII/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 417,418 § 1   i art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.1)) oraz art. 13 i   art. 16 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889) i   art. 17 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.)  

- na wniosek Wójta - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Konopiska w   każdym okręgu, w   sposób określony w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr 269/XXIX/2006 Rady Gminy Konopiska w   sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§   4.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   BIP Urzędu Gminy Konopiska oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   urzędzie oraz sołectwach Gminy Konopiska.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Konopiska obejmującej lata 2010-2014.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Konopiska na okręgi wyborcze.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »