| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 175/XXIII/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Na podstawie art. 417,418 § 1   i art. 419 § 2   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z   późn. zm.1)) oraz art. 13 i   art. 16 ust. 1   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i   Nr 149, poz. 889) i   art. 17 pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.)  

- na wniosek Wójta - uchwala się, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze, ustala ich granice i   numery oraz liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Konopiska w   każdym okręgu, w   sposób określony w   załączniku do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała nr 269/XXIX/2006 Rady Gminy Konopiska w   sprawie podziału Gminy Konopiska na okręgi wyborcze.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§   4.   Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   BIP Urzędu Gminy Konopiska oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   urzędzie oraz sołectwach Gminy Konopiska.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Konopiska obejmującej lata 2010-2014.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 175/XXIII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 26 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Podział Gminy Konopiska na okręgi wyborcze.  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »