| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 29.201.2012 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 22 listopada 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządze gminnym (j. t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6   ust. 13 ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z   dnia 15 listopada 1984 r. o   podatku rolnym (j. t. Dz. U. z   2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6   ust. 9   ustawy z   dnia 30 października 2002 r. o   podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.), w   zw. z   art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm. )  

RADA MIASTA RYDUŁTOWY  
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,  
zgodnie z   uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 22 października 2010  
uchwala, co następuje:  

§   1.  

Do celów obliczania należnego podatku od nieruchomości, rolnego i   leśnego określa się nastepujące wzory formularzy, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:  

1) wzór DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, który stanowi załącznik Nr 1   do niniejszej uchwały,  

2) wzór DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY, który stanowi załącznik Nr 2   do niniejszej uchwały,  

3) wzór DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY, który stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały,  

4) wzór INFORMACJI W   SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I   LEŚNEGO, który stanowi załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.  

§   3.  

Traci moc Uchwała Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny, uchwała Nr 12.79.2011 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 26 sierpnia 2011 w   sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny oraz uchwała Nr 15.110.2011 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 25 listopada 2011 w   sprawie zmiany uchwały Nr III/16/10 Rady Miasta Rydułtowy z   dnia 10 grudnia 2010 r. w   sprawie określenia wzorów formularzy informacji i   deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez jej rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w   miejscach publicznych na terenie Miasta Rydułtowy.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po jej ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy  


Lucjan   Szwan

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29.201.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 29.201.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 29.201.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 29.201.2012
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 22 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »