| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/142/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

29 883 660,03  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

500,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

36 088 621,33  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

147 172,72  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

630  

TURYSTYKA  

 

63095  

Pozostała działalność  

 

2710  

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ......  

3 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

2 800,00  

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

500,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 000,00  

8550  

Różne rozliczenia finansowe  

102 135,72  

 

 

 

 

 

 

 

80114  

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

 

4700  

Szkolenia pracowników ....  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

80148  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

 

4700  

Szkolenia pracowników ....  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

11 000,00  

4017  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

10 115,00  

4019  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

1 785,00  

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

2 000,00  

4117  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

1 755,25  

4119  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

309,75  

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

280,00  

4127  

Składki na Fundusz Pracy  

248,20  

4127  

Składki na Fundusz Pracy  

43,80  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92695  

Pozostała działalność  

 

3020  

Nagrody i   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

2 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

138 872,72  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 000,00  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

2 000,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

102 135,72  

 

 

 

 

 

 

 

80114  

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

80148  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

18 280,00  

4177  

Wynagrodzenia bezosobowe  

12 118,00  

4179  

Wynagrodzenia bezosobowe  

2 139,00  

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 204 961,30  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 321 715,44  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a, 1b.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności w   Tabeli Nr 3.  

§   7.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   8.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

010 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

010 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

010 T 1b Dotacje i   dochody na zadania zlecone powierzone i   własne 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

010 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf

010 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik6.pdf

010 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik7.pdf

010 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik8.pdf

010 T 3   Programy i   projekty realiz ze środków Funduszy UE  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik9.pdf

010 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik10.pdf

010 T 7   Plan zadań 14 05 2012  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »