| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/142/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 14 maja 2012r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142 , poz. 1591 z   późn. zm./ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./ Rada Miejska, na na wniosek Burmistrza, uchwala :  

§   1.  

 

Określić prognozowane dochody gminy w   wysokości  

29 883 660,03  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie dochodów  

 

 

500,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6207  

Dotacje cel. .. w   ramach programów finans z   udz śr europ …  

500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie dochodów  

 

 

0,00  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

§   2.  

 

Określić wydatki budżetu gminy w   wysokości  

36 088 621,33  

poprzez :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Zwiększenie wydatków  

 

 

147 172,72  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

630  

TURYSTYKA  

 

63095  

Pozostała działalność  

 

2710  

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. ......  

3 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

700  

GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

 

70005  

Gospodarka gruntami i   nieruchomościami  

 

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

2 800,00  

6057  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

500,00  

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

3 000,00  

8550  

Różne rozliczenia finansowe  

102 135,72  

 

 

 

 

 

 

 

80114  

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

 

4700  

Szkolenia pracowników ....  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

80148  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

 

4700  

Szkolenia pracowników ....  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4010  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

11 000,00  

4017  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

10 115,00  

4019  

Wynagrodzenia osobowe pracowników  

1 785,00  

4110  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

2 000,00  

4117  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

1 755,25  

4119  

Składki na ubezpieczenia społeczne  

309,75  

4120  

Składki na Fundusz Pracy  

280,00  

4127  

Składki na Fundusz Pracy  

248,20  

4127  

Składki na Fundusz Pracy  

43,80  

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

5 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

926  

KULTURA FIZYCZNA I   SPORT  

 

92695  

Pozostała działalność  

 

3020  

Nagrody i   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  

2 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Zmniejszenie wydatków  

 

 

138 872,72  

 

Dział  

Nazwa  

 

Rozdział  

Nazwa  

 

paragraf  

Kwota w    

 

 

 

 

 

 

 

801  

OŚWIATA I   WYCHOWANIE  

 

80104  

Przedszkola  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

1 000,00  

4240  

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i   książek  

2 000,00  

6050  

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  

102 135,72  

 

 

 

 

 

 

 

80114  

Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół  

 

4300  

Zakup usług pozostałych  

1 000,00  

 

 

 

 

 

 

 

80148  

Stołówki szkolne i   przedszkolne  

 

4210  

Zakup materiałów i   wyposażenia  

200,00  

 

 

 

 

 

 

 

80195  

Pozostała działalność  

 

4170  

Wynagrodzenia bezosobowe  

18 280,00  

4177  

Wynagrodzenia bezosobowe  

12 118,00  

4179  

Wynagrodzenia bezosobowe  

2 139,00  

§   3.  

 

Wskazać jako źródło pokrycia deficytu w   wysokości (vide Tabela Nr 4) :  

6 204 961,30  

 

 

 

 

 

 

 

- nadwyżkę budżetową z   lat ubiegłych w   wysokości  

4 321 715,44  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

1 482 404,86  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

372 600,00  

- pożyczkę z   WFOŚiGW w   Katowicach w   wysokości  

28 241,00  

§   4.   Wskazać prognozowane dochody na 2012 r. w   Tabeli Nr 1, 1a, 1b.  

§   5.   Wskazać plan wydatków na 2012 r. w   Tabeli Nr 2, 2a, 2b, 2c.  

§   6.   Wskazać wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków pochodzących z   Funduszy Strukturalnych i   Funduszu Spójności w   Tabeli Nr 3.  

§   7.   Wskazać plan przychodów i   rozchodów budżetu gminy na rok 2012 r. w   Tabeli Nr 4.  

§   8.   Wskazać zadania inwestycyjne i   remontowo-budowlane na 2012 r. w   Tabeli Nr 7.  

§   9.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Sośnicowic.  

§   10.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Sośnicowicach  


Regina   Bargiel

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik1.pdf

010 T 1   Prognozowane dochody budżetu 2012 wg paragrafów  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik2.pdf

010 T 1a Prognozowane dochody budżetu 2012 wg działów i   źródeł  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik3.pdf

010 T 1b Dotacje i   dochody na zadania zlecone powierzone i   własne 2012  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik4.pdf

010 T 2   Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik5.pdf

010 T 2a Plan wydatków budżetu 2012.pdf  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik6.pdf

010 T 2b Plan wydatków budżetu 2012  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik7.pdf

010 T 2c Wydatki zadań zleconych powierzonych i   własnych 2012  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik8.pdf

010 T 3   Programy i   projekty realiz ze środków Funduszy UE  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik9.pdf

010 T 4   Plan przychodów i   rozchodów budżetu 2012  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/142/2012
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 14 maja 2012 r.
Zalacznik10.pdf

010 T 7   Plan zadań 14 05 2012  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »